A leeg A
home > donaties > donateuractie

Rekeningnummer voor donaties: 4813700Donateuractie

Steunfonds Arme Kant van Nederland/EVA

Nederland volgt in navolging van een groot deel van de wereld de crash van de kredietcrisis en de neergang van de economie. Eind 2009 komen er berichten van overal in het land, dat bedrijven failliet gaan, mensen werkloos worden, mensen met eigen huizenbezit en hypotheken in de problemen komen. Je hoeft geen grote profeet te zijn om te voorspellen dat de armoede in Nederland flink gaat toenemen. Armoede, hulp aan mensen in nood, hoe om te gaan met geld en goed: de diaconale agenda van de kerken heeft er weer een aantal punten bij. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een spilfunctie bij het uitvoeren van de oecumenische landelijke campagne rond verarming en verrijking.

De kerken dragen financieel bij aan ons werk, evenals de religieuze instituten, Cordaid Nederland en diverse fondsen, die door hun financiële betrokkenheid laten zien dat zij dit werk belangrijk vinden. Kerken en fondsen vragen naast hun bijdragen dat de ontvanger zijn best doet een eigen geldstroom te ontwikkelen. Daarom heeft de werkgroep een donateuractie, om zo het draagvlak voor het landelijk werk groter te maken.

We doen een beroep op ieder die ons werk een warm hart toedraagt om de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA met een gift te steunen.

Uw gift heeft effect, omdat we er draagvlak mee zichtbaar kunnen maken. Met elke bijdrage, klein of groot, geeft u ons een steun in de rug. U bevordert er de voortgang en kwaliteit van ons werk mee. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Wilt u ons steunen, dan kunt u een bijdrage storten op IBAN: NL67INGB0004813700, t.n.v. Steunfonds Arme Kant van Nederland/EVA te 's-Hertogenbosch.

Klik hier om de folder over de donateuractie rechtstreeks te downloaden.

Naar boven

Naar overzichtspagina donaties

 

bankrekeningnummer 4813700