A leeg A
home > eva > bijstand & studie
Logo Studerende Moeders

Bijstand & Studie

Tips en adviezen voor gemeenten

In samenwerking met het Steunpunt Studerende Moeders, waarmee de Arme Kant/EVA nauw samenwerkt rond het thema 'Bijstand en Studie', is een lijst met 'Tips en Advies voor gemeenten' opgesteld. Daarin wordt kort op een rij gezet wat gemeenten kunnen doen om hun eigen expertise rond het thema 'Bijstand en Studie' te vergroten. En er worden concrete tips gegeven hoe consulenten een client met een studiewens praktisch kunnen adviseren en ondersteunen. De tips en adviezen vloeien voort uit binnengekomen reacties op het Meldpunt Bijstand & Studie en andere signalen die onze organisaties regelmatig ontvangen. Een verslag van de reacties op het meldpunt 'Bijstand & Studie' is als bijlage gevoegd bij 'Tips en Advies voor gemeenten'.

  • Klik hier om de brochure 'Tips en adviezen voor gemeenten' te downloaden.
  • Klik hier voor een verslag van de reacties op het Meldpunt Bijstand & Studie
  • Klik hier voor een impressie van het symposium ‘Bijstand en Studie: wat zijn de mogelijkheden?’

Externe link:

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Logo Studerende Moeders