A leeg A
home > eva > inspiratiedag wat heb je nodig?
Publiek inspiratiedag 'Wat heb je nodig?', 2 juni 2012

Wat heb je nodig?

Impressie van de inspiratiedag op 2 juni 2012

Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-bestand

'Wat heb je nodig?' was het thema van een Inspiratiedag die de Arme Kant van Nederland/EVA op 2 juni jl. had georganiseerd in Utrecht. Zo’n 60 belangstellenden hadden de moeite genomen vanuit alle windrichtingen af te reizen om zich via verschillende invalshoeken met deze vraag bezig te houden.

In een tijd waarin de bezuinigingen je om de oren vliegen en veel mensen zich zorgen maken ‘hoe het verder moet', waar ze het geld vandaan moeten halen om hun vaste lasten en de dagelijkse boodschappen te betalen, kwam bij ons de vraag boven ‘Wat heb je nodig?’ Die vraag hadden we, voorafgaand aan deze dag, het land ingestuurd naar onze achterban. We kregen verschillende antwoorden. Daaruit bleek: geld is belangrijk. Natuurlijk, je kunt simpelweg niet zonder! Maar er is meer: dat je gezien wordt, dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. Vriendschap. Dat je doelen hebt in het leven. Ook: steun, uit je omgeving en van de overheid. Omdat veel reacties waren samen te vatten onder de noemer ‘solidariteit’ was dat de leidraad voor het programma op 2 juni.
Helaas moesten we het doen zonder de inbreng van de alleenstaande moeder met bijna volwassen kinderen, die het programma zou openen met haar ervaringen. Zij had als één van de eersten gereageerd op onze vraag wat je nodig hebt. Zij zat al een tijd zonder werk en ‘zie maar eens dat je aan de bak komt als je begin 50 bent’. Ruim een maand geleden meldde zij dat ze een weliswaar kleine, niet best betalende baan, met onregelmatige werktijden had gekregen. Ze was er reuze blij mee. Ook over die ervaring zou ze waarschijnlijk verteld hebben. Maar ze was er niet: de avond tevoren had ze te horen gekregen dat ze moest invallen op haar werk. Jammer dat we haar verhaal in Utrecht moesten missen.

Naar boven

Krachtige Vrouwen

Toos VoorneveldDe volgende spreekster op het programma is Toos Voorneveld, coördinator van Fanga Musow, een opvangproject voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning. Door allerlei oorzaken zijn er mensen in ons land die geen verblijfsvergunning krijgen. Onder hen ook veel vrouwen, vaak met kinderen. Zonder verblijfsvergunning kun je geen kant op: je hebt geen recht op woonruimte en inkomen. Je mag niet werken en het is moeilijk om aan medische zorg en onderwijs te komen. Bovendien lopen zij een groot risico op geweld en uitbuiting. Fanga Musow is een opvanghuis. Fanga Musow betekent Krachtige Vrouwen. Fanga Musow biedt vrouwen en kinderen een veilige, stabiele woonplek en begeleiding bij het zoeken naar oplossingen en toekomstperspectief. Toos benadrukt dat het belangrijk is wat voor woorden je gebruikt als je over deze vrouwen en hun situatie spreekt. Zij kiest er voor om te spreken van ‘ongedocumenteerden’, mensen die niet (de juiste) papieren hebben. Dat is iets heel anders dan ‘illegaal’. Het opvanghuis heeft maar een klein aantal plaatsen. De vrouwen mogen er maximaal zes maanden blijven. Ze worden geholpen om ‘zelfredzaam’ te worden zodat, als ze weer op straat komen te staan, zij zichzelf kunnen redden en wat kunnen verdienen. Voor wie meer wil weten over de situatie van deze vrouwen en de activiteiten van Fanga Musow: www.fangamusow.nl.

Naar boven

Belangrijke vraagbaak!

Louise van ValenNa dit indrukwekkende verhaal neemt Louise van Valen het stokje over om te vertellen over haar werk als Sociaal Raadsvrouw in Den Bosch. Ze begint te vertellen vanuit wat voor motivatie zij haar werk doet en hoe dankbaar werk het is. Aan de hand van diverse voorbeelden en praktijksituaties laat zij zien voor wat voor zaken je kunt aankloppen bij een sociaal raadsvouw of -man. Dat blijkt voor veel meer dingen te kunnen dan de meesten van ons wisten. Zo blijkt dat in de praktijk schuldeisers vaak gebruik proberen te maken van de regel dat er voor maximaal 10% beslag gelegd mag worden op het bijstandsinkomen voor het betalen van een schuld. Diverse schuldeisers zeggen dan aanspraak op die 10% te maken. Dat is niet toegestaan. Je moet immers wel geld overhouden om van te leven. Een belangrijke les die ik trek uit Louise’s verhaal: als je een probleem hebt dat met regels of instanties te maken heeft, kijk dan of er in jouw woonplaats sociaal raadslieden zijn en stap op hen af. Hun hulp en advies is gratis. Niet elke gemeente heeft sociaal raadslieden in dienst. In dat geval kun je je wenden tot het Juridisch Loket: dat is voor iedereen, overal in het land, toegankelijk. Kijk voor nadere info op www.sociaalraadslieden.nl of op www.juridischloket.nl.

Naar boven

Talenten

Gesteld voor de vraag ‘Wat heb je nodig?’ sta je er niet altijd meteen bij stil dat je zelf ook wat te bieden kunt hebben. Dat is nu juist waar LETS vanuit gaat: ieder mens heeft een talent. Als we dat goed tot ons door laten dringen, dan kunnen we onze talenten aanbieden. Misschien heb ik iets te bieden waar jij wat aan hebt en heb jij iets waar ik mee geholpen ben. Dan kunnen we met elkaar ruilen. Dat is de basis van LETS, dat staat voor Locaal Economisch Transactie Systeem. Moeilijke woorden die zoveel zeggen als: kijk wat je in de aanbieding hebt en of je misschien iets wat je nodig hebt kunt krijgen door ‘ruilhandel’ met een ander in jouw omgeving. We hadden iemand uitgenodigd die daar ervaring mee heeft en enthousiast over is om haar ervaringen met ons te delen. Maar helaas werd zij ziek en moest op het laatste moment afzeggen. In de laatste Arme Krant (maart 2012) hebben we er aandacht aan besteed.

Naar boven

Slingers ophangen

Nadat we zo hadden geluisterd naar verschillende inleidsters, pakte Erna Smeekens nog eens het thema van de dag op en vroeg het publiek om een eigen antwoord te geven op de vraag ‘Wat heb je nodig?’. Dat leverde tal van reacties op: "Ik heb behoefte aan respect", zei iemand. "Humor", zei een ander. En een volgende: "Dat ik eens een schouderklopje krijg". "Vriendelijkheid". "Dat ik m’n verhaal kwijt kan, iemand die me serieus neemt, ongeacht wat ik vertel", "kracht om door te leven (want soms ben ik zo moe)", "begrip". Nadat alles wat er genoemd was op een flap was geschreven, vroeg Erna aan de zaal of er iets opviel. "Als je goed kijkt", vervolgde zij, "dan zie je dat er bijna allemaal dingen genoemd zijn die we graag willen ontvangen van een ander, van de buitenwereld, van de samenleving. Maar als die samenleving dat niet aan ons geeft of er is geen ander in de buurt die ons kan geven wat we nodig hebben, wat dan? Zitten we dan met lege handen? Nee hoor: je bent er zelf ook nog!" Erna stelt voor dat we even de ogen dicht doen en een herinnering ophalen waar we blij van worden, een situatie waarin we ons goed voelden. Zo kun je jezelf iets geven, als er geen ander is om je te geven waarnaar je verlangt. Je hoeft je geluk niet van anderen af te laten hangen. Erna vat het zo samen: "Hang in het leven je eigen slingers op!"

Naar boven

Jump!

Ineke HurkmansDe middag staat in het teken van één programmapunt: een 'Jump', onder leiding van Ineke Hurkmans. We zijn blij en vereerd dat ze bereid was op onze uitnodiging in te gaan en dit met ons te doen. Een Jump is een sprong. Heel kort samengevat: een Jump is een manier om te leren een cadeau aan jezelf te geven waardoor je verder kunt groeien in het leven. Een groeisprong dus. We maken kleine groepjes en nadat Ineke iets verteld heeft over haar eigen achtergrond en hoe ze ertoe gekomen is de Jump te ontwikkelen, leidt ze ons van stap tot stap door de Jump. Ineke’s uitgangspunt is dat ieder mens de gelegenheid moet krijgen om eens in zijn of haar leven een Jump te maken. Het was een mooie ervaring! Om het verrassingselement te bewaren zeggen we er hier niet meer over. Voor nadere informatie: www.jump-online.nl.
En dan zijn we alweer aan het eind van een afwisselende en inspirerende dag. Er is gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten. Van diverse kanten hoor ik dat mensen het de moeite waard vonden. En leuk dat het programma ‘anders dan anders’ was. "En goed dat het niet alleen over onszelf ging, maar er ook aandacht was voor de situatie van andere mensen in Nederland die het niet gemakkelijk hebben."

Nel de Boer

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Waar word ik blij van?