A leeg A
home > eva > eva 60-plus

EVA 60-plus

Plannen voor de toekomst: dromen en daden

Van 12 tot 14 december 2007 genoot een groep EVA-vrouwen gastvrijheid in het Dominicaans Activiteiten Centrum (DAC) in Huissen. Zij waren bijeen om ervaringen uit te wisselen en zich te bezinnen op vragen die opkomen als je de AOW-leeftijd begint te naderen of al bereikt hebt. 'Leerzaam, inspirerend en voor herhaling vatbaar', luidde na afloop het unanieme oordeel van deelneemsters en begeleiding.

In de zomer van 2007 is een brief van AKN-EVA uitgegaan naar alle leden van het landelijke EVA-netwerk met de vraag of er wensen en behoeften leefden aan training en zo ja, rond welke onderwerpen. 'Voorbereiden op ouder worden' was één van de thema's die, naast andere, werden aangedragen. Dankzij samenwerking met het DAC kon die training nog voor het eind van het jaar ontwikkeld en aangeboden worden. De respons op de eerste uitnodiging + voorlopig programma was groot: een bevestiging dat het thema onder EVA-vrouwen leeft.
Nadat elk zich op haar eigen kamer had geïnstalleerd, begonnen we met een groep van elf aan de kennismaking en vertelde ieder waarom zij zich voor deze training had opgegeven. 's Avonds gingen we een stapje verder en wisselden met elkaar uit hoe ieder tot nu toe in haar eigen leven het 'een dagje ouder worden' had ervaren: wat merk je ervan? Wat voor invloed heeft dat op je dagelijks leven, je bezigheden, je contacten? Hoe kijk je naar de toekomst? De gedeelde ervaring van dikwijls lange tijd hebben moeten rondkomen van een minimum inkomen, vaak met kinderen, en de obstakels die daarbij overwonnen moesten worden, gaf een gevoel van herkenning. Dat schiep een sfeer van vertrouwen en openheid die het mogelijk maakte om op een eerlijke manier ervaringen en zorgen te delen.

Werk aan de winkel

Voor de volgende ochtend stond op het programma: 'wonen, geld en gezondheid'. Linda Rigters, pensioendeskundige in dienst van de FNV, was te gast om informatie te geven en vragen te beantwoorden rond allerlei financiële zaken. Na een heldere presentatie over waar je op moet letten bij het aanvragen van AOW, de veranderingen die zich voordoen als een WWB- of andere uitkering overgaat in AOW, hoe je kunt uitzoeken of je misschien nog oude pensioenrechten hebt (zelf of van een (ex)partner), wat er verandert in belastingen en toeslagen als je 65 wordt, was er nog tijd om in te gaan op persoonlijke situaties van de deelneemsters. Een heel nuttige ochtend! De onderwerpen 'wonen' en 'gezondheid' moesten het met wat minder aandacht doen, maar daarover was ruimschoots schriftelijke informatie voorhanden, onder andere over verschillende nieuwe vormen van wonen, bijvoorbeeld in een woongroep. Een van de deelneemsters bleek bezig te zijn zich daarop te oriënteren en vertelde over haar ervaringen daarmee. De tekst waarbij we even stil stonden aan het begin van de tweede dag:
"Gisteren en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij, begraven in de tijd. Je kunt er niets meer aan veranderen. Waren er scherven? Draag ze dan niet mee, want ze zullen je dag na dag verwonden tot je tenslotte niet meer kunt leven. Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt en er zijn scherven die je moet helen door oprecht te vergeven. Scherven die je met al de liefde van je hart niet kunt helen, moet je laten liggen".
Uit: 'Zomaar voor jou' van Phil Bosman.

Dromen waar maken

De middag had als thema 'Plannen voor de toekomst: dromen en daden'. Ieder van ons heeft wel iets wat zij altijd al heeft willen doen, maar waar het nooit van gekomen is. De opdracht luidde om eens na te gaan wat dat voor jou is en hoe je dat alsnog zou kunnen verwezenlijken. Om het handen en voeten te geven gingen de vrouwen in tweetallen hierover in gesprek, om beurten aan elkaar vertellen en elkaar bevragen: hoe stel je je dat voor, hoe ga je het aanpakken? Besef je wat je daarbij in de weg kan staan en hoe wil je dat oplossen? Aan het eind van de middag had ieder een concreet plan op papier gezet over één ding dat zij wilde gaan oppakken en vertelde daar kort iets over aan de rest van de groep. De plannen waren zo verschillend als de vrouwen zelf. Sommigen lukte het om zichzelf toe te staan zo'n oude droom of lang gekoesterde wens boven te laten komen en te kijken hoe ze de realisatie ervan dichterbij konden brengen. Aan anderen drong zich in verhevigde mate iets op uit de dagelijkse realiteit wat zij wilden of moesten regelen. Zo kon het gebeuren dat de gepresenteerde plannen uiteenliepen van 'een grote reis die ik graag nog wil maken' tot 'concreet op zoek naar een plek waar ik lekker kan wonen als ik ouder word'. En van 'ik heb eigenlijk altijd al willen schilderen en ik ga nu uitzoeken hoe ik dat echt kan gaan doen' tot 'ik wil uitzoeken hoe mijn begrafenis financieel goed geregeld kan worden, zodat mijn kinderen daar niet mee belast worden'. Wat voor plan er uiteindelijk ook uit de bus kwam, voor ieder was het een intensief en wederzijds inspirerend project om aan te werken. En juist ook die verschillen waren boeiend en leerzaam. Na het stevige dagprogramma werd gezamenlijk besloten om de avond vrij te houden voor ontspanning en ontmoeting, lekker met een kop koffie of een drankje op de bank. Tijd voor nog meer verhalen en verdieping van de kennismaking. Een enkeling kon er geen genoeg van krijgen en wilde nog het 's middags opgestelde plan afronden.

'Ik voelde me gehoord'

De volgende ochtend, de laatste alweer, was er gelegenheid om met elkaar terug te blikken: wat heeft het je opgeleverd, hoe ga je naar huis? Spontaan kwamen er korte stukjes op papier die vervolgens in de kring werden voorgelezen. 'Veel opgestoken, geweldige sfeer met elkaar, veel humor'. 'Veel geleerd en tegelijkertijd een soort vakantie: een werkvakantie' dus. 'Het waren fijne, zinvolle dagen', ''Ouder worden', wat een goede ervaring om daar met lotgenoten over te praten en uit te wisselen, aangevuld met praktische informatie en dan ook nog gezellige en lekkere maaltijden: wat een verwennerij'. 'Genoten van de kracht, warmte, levensverhalen, adviezen, humor…en nog veel meer'. 'Ik voelde me gehoord'. 'De informatie was duidelijk en ik heb genoten van de saamhorigheid en het bondgenootschap'. 'Dank aan AKN/EVA en DAC voor het organiseren van deze cursus. Ga zo door!'

Nel de Boer

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Logo EVA