A leeg A
home > eva > het keurslijf van een uitkering
Het keurslijf van een uitkering

Het keurslijf van een uitkering

Elf vrouwen over perspectieven op betaald werk

In de publicatie 'Het keurslijf van een uitkering' van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA vertellen elf vrouwen met een uitkering over hun vaak beknellende ervaringen. Op verschillende manieren ontworstelen ze zich uit het keurslijf, maar voor sommigen is er weinig perspectief. De vrouwen vertellen over de strategieën die zij inzetten in hun uiteenlopende situaties: al dan niet zinvolle reïntegratietrajecten, kinderopvang, het oprichten van een eigen bedrijfje vanuit een uitkering, positieve en ook ontmoedigende bejegeningen bij instanties.
Veel vrouwen die proberen uit de uitkeringsituatie te komen, kunnen worden gerekend tot de 'werkende armen'. Zij willen graag werken en doen dit ook. Maar hun werk helpt hen vaak noch uit de armoede noch uit het keurslijf van regelgevingen en controles.
Beleidsmakers beroepen zich graag op cijfers uit wetenschappelijk onderzoek en op wettelijke regelingen. Daarin is echter weinig in terug te vinden van het dagelijkse strijd van mensen met een uitkering. Dit boek confronteert deze cijferwerkelijkheid met geleefde ervaringen.
Het laatste hoofdstuk biedt suggesties voor groepen om met de eigen levensverhalen aan de slag te gaan.

M. van Dodeweerd, E.N. Schwarz, 'Het keurslijf van een uitkering - elf vrouwen over perspectieven op betaald werk'.
Een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland / EVA, februari 2005, ISBN 90-75684-10-X, 60 p., € 4,50 (excl.porto).

Bestellen: werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, tel.: 073 - 6121939, e-mail info@armekant-eva.nl.

Klik hier om te bestellen met het on-line bestelformulier.

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Het keurslijf van een uitkering