A leeg A
home > eva > eva-ontmoetingsdag 2008

Aan de rol ...

... op de EVA-ontmoetingsdag 2008

Centraal op de jaarlijkse EVA-dag staan ontmoeting en uitwisseling van ervaringen tussen EVA-vrouwen uit het hele land. Een gezellige dag uit, waar je ook nog wat van meeneemt: weer even voelen dat je er niet alleen voorstaat, dat er lotgenoten en bondgenoten zijn om gezamenlijk mee op te trekken in het dagelijkse gevecht om een menswaardig bestaan.

Zo'n 50 vrouwen troffen elkaar op 15 maart in Utrecht rond het dagthema 'Aan de rol'; een thema waar je veel kanten mee uitkunt. Plezier maken, 'aan de rol gaan', stond voorop. Maar er was ook plek ingeruimd voor wat serieuzere ondertonen, door te kijken naar de rollen die wij vervullen of opgeplakt krijgen in het leven van alledag: hoe gaan we daarmee om? Zit je daarin vast of valt er nog wat te kiezen, kunnen we er ook een beetje mee spelen en misschien zelfs om onszelf lachen?

Over muis, olifant en eigen kracht

Evelyn Schwarz, voorzitter van de Arme Kant/EVA, heette iedereen welkom en opende de dag met een toepasselijk verhaal over muis en olifant die ook een beetje verstrikt zijn geraakt in vaste rolpatronen. Olifant, groot en sterk, die alles kan en overal bij kan. En muis, klein en zwak, die rekent op de vanzelfsprekende hulp van olifant om in haar levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld door beukentakken voor haar af te rukken. Maar daar heeft olifant niet zo veel zin in …. Hoe zit het eigenlijk met de eigen mogelijkheden van muis? Waar zit haar kracht? Als ze die niet direct zo voelt en ziet, kan ze die dan misschien gaan ontdekken? Samen met anderen? Met hamster bijvoorbeeld, die een plek weet waar bosaardbeitjes groeien …
Anja Tekelenburg, nieuw lid van de landelijke EVA-taakgroep werd geïntroduceerd en stelde zichzelf voor door wat voor te lezen uit de bundel 'Vlindergeschenk' (gedichten, foto's en tekeningen) die zij juist, samen met twee co-auteurs, had gepubliceerd en die voor EVA-vrouwen tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar was.
Ervaringen uitwisselen
Voordat we aan de slag gingen met eigen rollen, werden eerst in kleine groepen ervaringen uitgewisseld aan de hand van drie vragen 1. waar was je als EVA-vrouw blij mee, het afgelopen jaar? 2. wat baarde je zorgen of maakte je boos? en 3. wat vind je een belangrijk aandachtspunt voor jouw EVA-groep voor het komende jaar? Een greep uit de reacties.

EVA-ontmoetingsdag 2008Wat blij maakte:

 • dat het me lukte om rond te komen
 • de verschijning van het boek 'Veertien levensverhalen van boeren en tuinders'
 • dat m'n dochter zelf ging verdienen
 • de EVA 60+ driedaagse in Huissen
 • invoering van de Wet Eenmalige Gegevensuitvraag
 • de oprichting van een gemeentelijk noodfonds en een Taskforce minima in Eindhoven
 • m.b.v. theater een aantal problemen in de EVA-groep verhelderd
  goede samenwerking met vluchtelingenvrouwen

Zorg en boosheid waren er door:

 • de hoogte van de premie ziektekosten en de eigen bijdrage
 • kunnen kinderen van minima nog studeren?
 • bejegening door instanties ('kun je vragen om een andere klantmanager bij de Sociale ienst?')
 • sociale druk om te gaan lenen en daardoor in de schulden te komen
  nadelige gevolgen van de WMO
 • verplichting tot werk zoeken, terwijl dat er niet is

Belangrijke aandachtspunten voor de eigen EVA-groep in de komende tijd zijn:

 • de onderlinge solidariteit overeind houden
 • verhoging van de (WWB)uitkering (minstens € 300,- erbij)
 • betere informatie over wat je rechten zijn
 • EVA 'naar de voedselbank brengen': Dan kun je meer politieke druk uitoefenen
 • jongeren benaderen
 • blijven praten en onderhandelen

Ter afsluiting van de ochtend en als inleiding op de lunchpauze zongen vrouwen van het VAK-gelegenheidskoor (Vrouwen Arme Kant) het nieuwe lied dat zij gemaakt hadden voor het Smartlappenfestival in april. 'Wij zijn een koor met hele mooie vrouwen', op de wijs van 'Drie schuintamboers'.

Rollen: een spel?

Tussen de soep en broodjes door zag je al hier en daar vrouwen die zich verdiepten in blaadjes van verschillende kleur. Ben jij oranje of blauw? Nee, ik heb geel. De kleuren stonden voor verschillende rollenspellen of een creatieve activiteit. Er was een rollenspel over een nieuw wandelclubje, waarvoor zich vrouwen met verschillende achtergrond, rijk en arm, hadden aangemeld. Tijdens de eerste kennismaking blijken er nogal wat voordelen te bestaan over 'arm zijn'. In een ander rollenspel vierde een vrouw haar vijftigste verjaardag met een groep vriendinnen. Eén van de gasten, die weinig geld te besteden had, geeft als cadeau een mooi vel papier met foto's van wandelende mensen en daarbij een gedichtje waarin de jarige wordt uitgenodigd voor een wandeling in een natuurgebied. Dat ontlokt een andere vrouw het commentaar 'dat is gemakkelijk…daar kom je gratis mee weg!'
Een deel van de vrouwen beleefde veel plezier aan de rollenspellen, wat tot uitdrukking kwam in de presentaties, later in de middag. Maar er waren ook vrouwen die het niet leuk vonden, omdat het rollenspel hen te zeer deed denken aan hun dagelijkse leven en zij geen kans zagen daar 'even' afstand van te nemen. Voor hen was het pijnlijk om op de EVA-ontmoetingsdag, als je denkt er lekker even uit te zijn, geconfronteerd te worden met dingen die zij al lastig genoeg vinden.

Creatieve cadeaus

EVA-ontmoetingsdag 2008Omdat niet iedereen van rollenspellen houdt, was er ook gelegenheid om in twee kleine groepjes te brainstormen over cadeautjes die weinig kosten en creatieve vormen om die te verpakken en aan te bieden. Er was materiaal om de ideeën vervolgens ten uitvoer te brengen.
Dat leverde een schat aan prachtige cadeausuggesties op, zoals een klus- of kook'bon', eigengemaakte producten: kruidenazijn, jam, cake, vlierbessensap, groenten/fruit of bloemen uit eigen (volks)tuin, maar ook niet eetbare dingen: een knuffelbeest, een schilderij, een verhaal, gedicht of lied, zelfgemaakte kaarten. Ook zijn er vaak leuke dingen goedkoop te vinden op een rommelmarkt. Belangrijkste conclusie: een cadeau dat weinig kost, is vaak een cadeau waaraan veel zorg is besteed of waarmee je iemand aandacht en tijd schenkt (wanneer je aanbiedt om te klussen of te koken of op te passen of iemand mee uit wandelen te nemen…). Het is die aandacht die telt en die over het algemeen erg gewaardeerd wordt, juist in onze maatschappij van jachten en haasten.

EVA: samen sterk

Hoewel de dag niet besloten werd met gezamenlijk 'aan de rol', in de zin van 'aan de zwier' gaan, kan worden teruggekeken op een dag van ontmoeting, veel gelach en een enkele traan en hopelijk een paar leerzame momenten om later nog eens even bij stil te staan. In de woorden van Evelyn: "EVA is wat de EVA-vrouwen ervan maken. Hoe klein het je zelf ook lijkt wat je doet, laat het weten en horen: samen wordt het een krachtige stem. Geef je ervaringen en suggesties door aan de EVA-taakgroep. Dan kunnen we ze bundelen, onder andere om er in 2009 weer een bruisende EVA-dag van te maken.

Nel de Boer

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Aan de rol op de EVA-ontmeotingsdag 2008