A leeg A
home > eva > vrouwenspecial
Vrouwenspecial - Themanummer Arme Krant van Nederland

Vrouwenspecial

Themanummer Arme Krant van Nederland

Het oktobernummer van de Arme Krant van Nederland van 2009 is een bijzonder nummer. Het is een uitgave die helemaal in het teken staat van vrouwen en hun ervaringen met armoede en aanverwante zaken. Eénmaal eerder in haar bestaan, ter gelegenheid van een EVA-jubileum, bracht de Arme Krant een katern Vrouwen uit. Een Vrouwenspecial, een heel nummer van en over vrouwen, dat is nog niet eerder vertoond. Niet vreemd, omdat armoede zowel mannen als vrouwen treft. Het aantal vrouwen met een minimuminkomen is wel groter dan het aantal mannen, maar de percentages verschillen niet dramatisch. Wat wel dramatisch verschilt is dat het vooral vrouwen zijn die de zorg voor kinderen hebben, waardoor armoede onder vrouwen een veel ingrijpender en wijder verbreid effect heeft. Dat is één van de redenen waardoor vrouwen armoede op een eigen manier ervaren: als ‘ar-moeder’. Het is goed om daarbij stil te staan.
Ook nu had de redactie in eerste instantie voor ogen om een middenkatern over vrouwen te maken bij het herfstnummer van de Arme Krant. Begin juni stuurden we een aankondiging daarvan rond naar een brede achterban, met de mededeling dat verschillende soorten bijdragen welkom waren. Dat hebben we geweten! Het aantal reacties overtrof onze verwachtingen: het waren er veel meer dan we in een katern konden onderbrengen. Het besluit was snel genomen: dan maken we een heel nummer over vrouwen, een vrouwenspecial.

Persoonlijke ervaringen

Een belangrijk deel van de kopij die wij ontvingen bestaat uit persoonlijke ervaringen: verhalen over hoe het dagelijks leven eruit ziet als je van een minimuminkomen moet rondkomen. Dat is bikkelen, vaak meer overleven dan ‘echt leven’. Dat kan leiden tot de vraag ‘Hoe voelt het om je goed te voelen?’ Maar het kan ook saamhorigheid creëren: samen sterker. De verhalen onderstrepen het gezegde ‘Gedeelde smart is halve smart, gedeelde vreugd is dubbele vreugd’. Dat armoede inventief en creatief maakt, bewijzen de praktische tips in een aantal bijdragen.
Dat vrouwen gespitst zijn op wegen en mogelijkheden om aan de armoede - en het sociale isolement dat daarmee vaak samenhangt - te ontsnappen, komt tot uitdrukking in de twee verhalen van de vrouwen die vertellen over hun deelname aan een cursus 'Erkenning Verworven Competenties' (EVC).. Ervaringen die voortborduren op het uitvoerige artikel over dit thema in de vorige Arme Krant. De bijdrage van Annemiek de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders gaat een stap verder: zij heeft een Stappenplan ontworpen waarin beschreven staat wat er komt kijken en waar je op bedacht moet zijn als je vanuit een uitkeringssituatie een opleiding wilt gaan volgen. Belangrijk en handig voor zowel vrouwen (en mannen) als voor klantmanagers van uitkeringsinstanties en studiecoördinatoren van onderwijsinstellingen.

Werkende armen

Armoede treft niet alleen mensen met een uitkering, maar in toenemende mate ook velen die betaald werk hebben, waaronder opnieuw veel vrouwen. Daarover gaat het artikel ‘Onzeker bestaan’ van Ans Pelzer Ook de schuldenproblematiek treft vrouwen hard, zo leren de resultaten van een onderzoek dat de Sociale Alliantie recent liet uitvoeren: Hub Crijns bericht.
Tussen alle kommer en kwel blijft er ook ruimte voor humor, zelfs als je cavia ziek wordt of de Mexicaanse griep zich aandient. Een verheugend bericht: de inspanningen van vrouwen om hun situatie te verbeteren blijven niet onopgemerkt! Dat komt tot uitdrukking in het toekennen van de Marga Klompéprijs aan Annemiek de Jong. Lees het interview met haar van de hand van Mijnke Bosman. Een klein stukje ‘gerechtigheid’, waaraan voor het overige nog veel ontbreekt, zoals Wilma Kuijpers constateert in haar column. En zo is deze Vrouwenspecial, dankzij vereende inspanningen, een veelzijdig nummer geworden.

  • Klik hier om de special te downloaden, pdf van 648 kb (papieren versie uitverkocht).

Twee verhalen uit de special kunt u on-line lezen:

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Zij wil vooruit