A leeg A
home > eva > zij wil vooruit
Zij wil vooruit

Zij wil vooruit

Over jonge vrouwen met een minimuminkomen

Onder de titel ‘Zij wil vooruit - over jonge vrouwen met een minimuminkomen', brengt de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA een publicatie uit over vrouwen van 20 – 39 jaar die minstens een jaar - maar meestal veel langer - leven van een minimuminkomen. In Nederland gaat het om een groep van 128.000 vrouwen.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1, de kern van het boek, wordt gevormd door negen persoonlijke verhalen van even zoveel vrouwen. Ze hebben ieder een heel verschillende achtergrond: alleenstaand of met partner, met en zonder kinderen, allochtoon en autochtoon, met of zonder betaald werk.
In deel 2 wordt een bescheiden hoeveelheid cijfermateriaal gepresenteerd over de totale groep vrouwen in Nederland van 20 – 39 jaar met een minimuminkomen. Hun situatie wordt op een aantal punten vergeleken met die van vrouwelijke leeftijdsgenoten en met informatie over armoede onder de totale Nederlandse bevolking.

Samenleving is veranderd

De laatste jaren is de samenleving ingrijpend veranderd. Op jonge vrouwen wordt een steeds grotere druk uitgeoefend om deel te nemen aan het arbeidsproces door het verrichten van betaald werk buitenshuis. Vaak moeten zij een baan combineren met de zorg voor kinderen. De school doet een beroep op hen voor allerlei vrijwilligersklusjes en soms hebben zij ook nog mantelzorgtaken. Als ze een uitkering hebben, dan hebben zij sollicitatieplicht en worden naar een ‘work first’ project gestuurd. Hoe doen zij dat allemaal? Wat weten wij eigenlijk van die jonge vrouwen met een minimuminkomen? Wie zijn zij? Hoe ziet hun leven eruit? Waar lopen zij tegenaan? Hoe kijken zij naar de toekomst? De negen vrouwen die in het boek aan het woord komen, gunnen ons een blik in hun leven. Zij vertellen over hun verleden, hun dagelijks leven in het hier en nu en hun verwachtingen, hoop en plannen voor de toekomst.

Rode draden

Deel 1 van het boek eindigt met een aantal rode draden die uit de verhalen van de vrouwen naar voren komen, gevolgd door enkele aanbevelingen. Een belangrijke rode draad is: het verlangen van de vrouwen om zich te bevrijden uit hun situatie van armoede en afhankelijkheid en de enorme inzet en vasthoudendheid die zij aan de dag leggen om dat voor elkaar te krijgen. 

‘Zij wil vooruit’, Hetty Doeze Jager en Nel de Boer, m.m.v. Henk Weijnen. Uitg. Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, ISBN/EAN 978-90-75684-18-6, 130 pagina’s, prijs € 7,50 (+ porto). Te bestellen bij de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Den Bosch.

  • Klik hier om het boek via het on-linebestelformulier te bestellen.
  • Klik hier om de voorkant van het boek in hoge resolutie (6,7 MB) te downloaden.
  • Klik hier voor een impressie van het symposium van 11 november 2009, waarop het boek werd gepresenteerd.
  • Klik hier (pdf-download, 570 kb) voor een verslagbundel van het symposium van 11 november 2009.

Naar boven

Naar overzichtspagina Economie, Vrouwen en Armoede

 

Zij wil vooruit