A leeg A

Make it AgelessMake it Ageless

Kom op voor leefomstandigheden van ouderen

Onder het motto 'Make it Ageless' roept Cordaid Nederland op om in actie te komen voor ouderen. Make it Ageless is een Internationale online campagne om jongeren te informeren over de leefomstandigheden en rechten van ouderen wereldwijd. Zij kunnen via www.cordaid.nl/makeitageless  of www.makeitageless.org de petitie tekenen en zo hun steun betuigen. Deze petitie maakt deel uit van een wereldwijde campagne van HelpAge International.

Waarom ‘Make it Ageless’?

Terwijl de babyboom generatie langzaam de pensioenleeftijd nadert, neemt het aantal ouderen wereldwijd enorm toe, ook in ontwikkelingslanden. De verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Dit vraag om een nieuwe houding ten opzichte van de rol en het belang van ouderen in de samenleving. Het belang van ouderen wordt in veel maatschappijen onderschat, vooral in ontwikkelingslanden. Het valt daarom des te meer op dat in het beleid van de EU ouderen in zowel Europa als in ontwikkelingslanden nog steeds onvoldoende aandacht krijgen.

Feiten en cijfers

Ouderen wereldwijd en vooral in ontwikkelingslanden hebben een belangrijke rol in de samenleving.
De wereldbevolking veroudert in een hoog tempo. In 2050 is naar schatting 22 procent van de wereldbevolking ouder dan 60 jaar. 80% van hen woont in ontwikkelingslanden. Armoede en sociale uitsluiting onder ouderen is groot. Eén op de vijf mensen die moeten rondkomen van minder dan een euro per dag is ouder dan 60 jaar. De armoede onder de groep tachtigplussers, die relatief veel vrouwen telt, is nog schrijnender.

Verdrag voor de rechten van ouderen

HelpAge en al haar partners pleiten voor een universeel erkend verdrag voor de rechten van ouderen waarin een aantal basis afspraken en verplichtingen worden vastgelegd. Sinds 1989 bestaat er een verdrag voor de rechten van kinderen, omdat men vindt dat zij speciale zorg en bescherming nodig hebben. Steeds vaker wordt duidelijk dat ook voor ouderen deze extra bescherming noodzakelijk is. In oktober zullen alle partners in de Age Demands Action campagne in Brussel de resultaten aan de EU overhandigen en hen vragen om een universeel erkend verdrag voor de rechten van ouderen op te stellen.

Cordaid en Helpage International in actie

Met EY2012 (European year of Active Ageing and Solidarity between Generations) in het vizier probeert Cordaid in samenwerking met HelpAge International in drie jaar tijd zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de positie van ouderen en de permanente onderkenning van hun rol in de maatschappij. De overkoepelende Age Demands Action campagne, waarvan Make it Ageless een onderdeel is, heeft inmiddels Internationaal duizenden steunbetuigingen in de vorm van handtekeningen, fotoacties, protesten en bijeenkomsten opgeleverd.

De petitie is terug te vinden op www.cordaid.nl/makeitageless. Achtergrondinformatie en blogs van de Nederlandse én internationale campagne zijn te vinden op www.makeitageless.org

Meer weten over de campagne? Bel of mail met Alinda Bosch, Cordaid, 070-3136541 of www.makeitageless.org.

Andere externe links:

naar boven

 

Armoede is onrecht