A leeg A
home > armoededoelstelling nhp 2020

Reactie werkgroep op Armoededoelstelling in het Nationaal Hervormingsprogramma 2020

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft meegeschreven aan een reactie van de  Sociale Alliantie op het concept-overheidsrapport over de armoededoelstellingen van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020 (NHP). De werkgroep en DISK hebben ook een eigen reactie gestuurd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • Klik hier om de reactie van de werkgroep te downloaden.
  • Klik hier om de reactie van de Sociale Alliantie te downloaden.
  • Klik hier om de reactie van Kerk in actie te downloaden.
  • Klik hier om het verzoek om een reactie vanuit het ministerie te downloaden.

naar boven

 

Armoede is onrecht
Waar word ik blij van? klik hier