A leeg A

Kerken luiden de noodklok op manifestatie 19 september 2011De noodklok

Kerken waarschuwen voor afhankelijkheid van diaconie

Diaconieën en caritasorganisaties van de kerken nemen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor mensen op zich, waar vroeger de overheid de mensen heeft geholpen. Daarmee dreigen de verhoudingen terug te keren zoals ze in de eerste helft van de twintigste eeuw aan de orde van de dag waren: mensen raken voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk van de welwillendheid van andere burgers. Het is onwenselijk dat die situatie zich verder doorzet.

Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, toonde zich zeer bezorgd tijdens de protestacties in Den Haag op 19 september over de bezuinigingen door de overheid. De overheid trekt steeds meer de handen af van de meest kwetsbare groep en lijkt het gewoon te vinden dat liefdadigheidsinstellingen steeds grotere groepen van mensen opvangen. De welvaartsstaat brokkelt daardoor verder af en de tweedeling in de samenleving groeit.

De kerken werken samen in een breed maatschappelijk verband met onder meer de CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten), Humanitas en de vakbonden CNV, MHP en FNV. De kerken zijn bezorgd over de stapeling van maatregelen die met name de meest kwetsbaren treft. De overheid geeft onvoldoende bescherming, omdat ze zich onder meer als doel heeft gesteld staatsschulden af te lossen.

Omvallende stapelsDe bezuinigingen van het kabinet treffen diverse groepen mensen; het gaat dan om ouderen, jonge gezinnen met kinderen, zzp’ers, mensen met een uitkering, mensen in de sociale werkvoorziening en chronisch zieken met een persoonsgebonden budget. Ook de kwaliteit van de publieke dienstverlening in het openbaar vervoer, de kinderopvang, bij de gemeenten en in het onderwijs komt steeds meer onder druk te staan.

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, van de Raad van Kerken, houdt in samenwerking met de kerken al jaren een monitor van hulpverlening in armoedesituaties  bij. Daaruit blijkt dat het aantal hulpvragen verontrustend stijgt. De hulpvragen hebben met elementaire levensbehoeften van doen: hulp bij wonen, eten, kleding, zorg, opvang en schuldsanering.

De Nederlandse overheid maakt zich sterk voor het terugdringen van de staatsschuld en staat garant voor instellingen die de financiële kredietcrisis hebben veroorzaakt. Van Hout noemde het onverantwoord dat de kwetsbare groepen daaraan fors moeten meebetalen. De financiële crisis is ontstaan door mensen die zelf voldoende financiële middelen hebben en door mensen die onverantwoorde risico’s hebben genomen door met andermans geld te speculeren. Je kunt de rekening voor dat gedrag niet opdringen aan de mensen die al jaren de financiële eindjes aan elkaar moeten knopen.

Armoedesignaal 2011De kerken hebben tijdens de manifestatie symbolisch de noodklok geluid en uit boodschappenmanden het Armoedesignaal 2011 aangeboden. Mensen vragen steeds meer hulp van kerken en uit die hulpvragen blijkt hoe moeilijk mensen het nu al hebben. Daar komen dan de effecten van de komende bezuinigingen boven op. Van Hout liet weten dat de solidariteit van kerken in dezen met de meest kwetsbare mensen naar zijn idee een onmiskenbaar motief is in het evangelie.

De Raad van Kerken heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd waarin de bezorgdheid over de voorgenomen maatregelen en bezuinigingen worden verwoord.

  • Klik hier om de brief aan de minister te downloaden.
  • Klik hier voor meer informatie over het 'Armoedesignaal 2011'.

naar boven

 

Nationaal Beraad