A leeg A
home > ontzie kwetsbaren

Kabinet, ontwie de kwetsbare groepen!Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen!

De Raad van Kerken in Burgum vindt dat kerken (en burgers) van onderop hun stem moeten laten horen tegen bezuinigingen en hervormingen die kwetsbare groepen treffen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA ondersteunt deze oproep aan het kabinet om kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien van harte. Een petitie kan – niet alleen door plaatselijke kerken, maar door iedereen – worden getekend. Geef deze oproep ook door aan anderen. Teken de petitie op:

ontziekwetsbaren.petities.nl >

 

Armoede is onrecht