A leeg A
home > organisatie > afscheid
Logo Arme Kant van Nederland/EVA

Campagne tegen verarming en verrijking moet helaas stoppen

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moet helaas om financiële redenen per 1 juni 2014 de deuren sluiten. Na bijna 27 jaar komt er een einde aan deze vorm van  interkerkelijke betrokkenheid bij de strijd tegen verarming en verrijking in Nederland. In de afzonderlijke kerken verdwijnt die aandacht niet en mogelijk komt er nog een nieuwe vorm van interkerkelijk werk op dit gebied. Maar voor de werkgroep in deze vorm valt het doek.

Het begon allemaal in 1987 met de landelijke conferentie ‘De arme kant van Nederland’. Het schokkende van die bijeenkomst was het nieuws dat armoede nooit weg geweest was in Nederland en zelfs als gevolg van de grote crisis van de jaren tachtig volop terug was. Vanuit de kerken ontstond er een landelijke werkgroep 'De arme kant van Nederland' en een jaar later werden er in de meeste provincies en grote en kleine steden provinciale en lokale groepen Arme Kant van ... opgericht. De gezamenlijke band was het verzet tegen verarming en verrijking.

Naar de top van de pagina

Campagneperiodes

Het project ‘De arme kant van Nederland I’ van 1987-1990 is gefinancierd door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), en wordt afgesloten met het onderzoek 'Armoede opgelost? Vergeet het maar!'. Het project ‘De arme kant van Nederland II’ (1990–1992) wordt mogelijk gemaakt door kerken, religieuzen en fondsen en brengt vele handreikingen voort, zoals 'We doen er hier iets aan!'. In 1990 houdt de werkgroep een zestal studieberaden, als voorbereiding voor de manifestatie ‘Nederland tegen verarming’, die op 19 mei 1990 op het Malieveld in Den Haag is gehouden. Het Tribunaal ‘Vrouwen tegen de Staat’ vindt plaats op 16 november 1990. In de campagne ‘Armoede raakt je’ (1993–1994) is de adoptie van politici een harde kern. In ‘Armoede is onrecht’ (1995 – 1999) ligt een belangrijk accent op de strijd tegen verrijking onder het motto ‘Gelijker = Rijker’. De manifestatie ‘Deelnemen en meedelen’ van 1 juni 1996 op het Malieveld in Den Haag is een mijlpaal in het werk van de werkgroep. Naar aanleiding van een interview van bisschop Muskens, die de Manifestatie opende, in het tijdschrift ‘Medezeggenschap’ van de FNV ontstaat in het najaar van 1996 een ware media-storm. Het project ‘Om sociale gerechtigheid’ (2000 – 2002) zet in de periode 2000-2002 sterk in op de evaluatie van de Sociale Conferenties die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de periode 1995–2000 heeft georganiseerd. Sinds de oprichting van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid in 2000 wordt in dit platform nauw samengewerkt met vakbonden, humanisten en belangenorganisaties van onder meer uitkeringsgerechtigden en gehandicapten. Het project ‘Leven in waardigheid’ (2003–2005) kent in de Ab Harrewijn Prijs een vernieuwend accent. De aanstichter van de eerste Conferentie in 1987 is industriepastor Ab Harrewijn geweest. Hij overleed op 13 mei 2002. De DISK Prijs wordt gebundeld in de Ab Harrewijn Prijs, die op 13 mei 2003, de sterfdag van Ab Harrewijn, voor het eerst wordt uitgereikt. De Prijs wordt mede mogelijk gemaakt door landelijk bureau DISK en de Arme Kant van Nederland/EVA. Gedurende het project ‘Waardigheid in solidariteit’ (2006-2008) wordt veel aandacht gegeven aan de opkomst van de voedselbank en andere facetten van diaconale economie. In het project ‘Roep om gerechtigheid’ (2009 – 2011) ligt een accent op schuldhulpverlening, waaruit SchuldHulpMaatje voortkomt. Het project ‘Deelnemen en meedelen’ (2012-2014) gaat in op de vragen hoe om te gaan met de gevolgen van de diepe crisis, die de internationale kredietcrisis en schuldencrisis hebben opgeroepen. Er zou dus alle aanleiding zijn tot een volgende projectperiode.

Naar de top van de pagina

Werk genoeg, geld is schaars

Werk is er genoeg. De armoede is sinds 2008 elk jaar gestegen, de werkloosheid neemt toe, de schulden van huishoudens stijgen alsmaar, huizenbezitters met een te hoge hypotheek kennen problemen, zzp’ers hebben te weinig opdrachten, en relaties komen onder grote druk te staan met een toenemend aantal scheidingen als gevolg. Voor een landelijke werkgroep reden genoeg om door te gaan met de campagnewerkzaamheden. Ideeën genoeg. Maar het geld bij kerken, religieuze instituten, overheid en fondsen is schaars. Landelijk bureau DISK, dat sinds 2002 de verantwoording draagt voor de landelijk werkgroep, moet helaas ook om dezelfde reden stoppen met de werkzaamheden. Er eindigen twee grote tradities van betrokkenheid vanwege de kerken op de sociale kwesties van deze tijd. Geldgebrek noopt om met een professionele organisatie te moeten stoppen. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om in andere vorm, met een kleinere organisatie en wellicht meer vrijwilligers, door te gaan met een landelijke werkgroep of een landelijk initiatief rond kerken en armoede. Er wordt over gesproken met de Raad van Kerken. Hopelijk komt er ook geld voor beschikbaar. Dat zal de nabije toekomst leren.
Voor nu evenwel is het afscheid nemen van een landelijk initiatief dat sinds 1987 zijn stem heeft laten horen tegen verarming en verrijking in Nederland. Op vrijdagmiddag 16 mei 2014 is er in de Bergkerk vanaf 14.00 uur een afscheidsbijeenkomst. De zaal is open vanaf 13.30 uur. U kunt uw deelname bekend maken via info@disk-arbeidspastoraat.nl.
Het laatste reguliere nummer van 'De Arme Krant van Nederland' is die van maart 2014. Abonnees zullen nog een speciaal afscheidsnummer ontvangen. Dat wordt een gezamenlijke special van het DISK-kwartaalblad 'Ondersteboven' en De Arme Krant. Deze verschijnt in mei 2014, ter gelegenheid van de afscheidsbijeenkomst en wordt nadien toegestuurd aan de abonnees.

Hub Crijns is directeur van landelijk bureau DISK en lid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

  • Klik hier voor een verslag van de afscheidsbijeenkomst.

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Naar de top van de pagina

 

Afscheidsbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK
Afscheidsbijeenkomst Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK