A leeg A
home > organisatie > beleidsplan 2009-2011

Roep om gerechtigheid - campagne tegen verarming en verrijking Roep om gerechtigheid

Beleidsplan 2009 - 2011

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft telkens een beleidsperiode van drie jaar, waarvoor een beleidsplan gemaakt wordt. Op basis daarvan krijgen we mandaat van de opdrachtgevers om een driejarige oecumenische campagne tegen verarming en verrijking vorm en inhoud te geven. In 2008 zitten we in het laatste jaar van de campagne 'Waardigheid in solidariteit'. In 2009 beginnen we met de nieuwe campagne 'Roep om gerechtigheid'.
In 2008 is gewerkt aan het maken van nieuwe plannen voor de periode 2009 - 2011. Eind mei stemde het bestuur van arbeidspastoraat DISK in met de plannen. Op 10 september gaf ook de andere opdrachtgever van de werkgroep, de Raad van Kerken in Nederland, met grote waardering groen licht voor voortzetting.

Roep om gerechtigheid

De rol van stemversterker voor mensen die slecht gehoord worden in onze samenleving vormt een rode draad in ons werk, gericht op het bevorderen van rechtvaardige verhoudingen. Onder de paraplu van 'Roep om gerechtigheid' worden concrete activiteiten ontwikkeld. Het beleidsplan start met een beschouwing over de stand van zaken rond maatschappelijke ontwikkelingen, kerkelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de anti-armoedebeweging. De uitgangspunten, doelen en werkwijze komen daarna aan bod. Het stuk beschrijft vervolgens de concrete voornemens in 14 doorgaande activiteiten en 16 projecten. Nieuwe projecten zijn onder meer 'Waardig en sterk' (versterking van het zelfbewustzijn en onderlinge solidariteit), 'Koopkracht in de praktijk', 'De prijs van vrouwenarbeid' en 'Verrijking'. Als aparte bijlage is er ook een evaluatie van de campagne 'Waardigheid in solidariteit' bij het beleidsplan gemaakt. Deze terugblik is ook apart te lezen op deze site.

  • Klik hier om het hele beleidsplan te downloaden (pdf-bestand van 308 kb).
  • Klik hier om het werkplan 2011 te downloaden (pdf-bestand van 150 kb).

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina organisatie

 

organogram