A leeg A
home > organisatie > beleidsplan 2012-2014
Deelnemen en meedelen

Deelnemen en meedelen

Beleidsplan 2012 - 2014

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA maakt elke drie jaar een beleidsplan. Omdat aan het einde van 2011 de lopende beleidsperiode (met het motto 'Roep om gerechtigheid') afloopt, is dit jaar gewerkt aan toekomstplannen. Na intensief overleg met veel betrokkenen, zoals ons Beraad, opdrachtgevers, subsidiegevers e.a. is een nieuw beleidsplan ontstaan. De komende drie jaar (2012 – 2014) werken we verder aan de campagne tegen verarming en verrijking onder de titel 'Deelnemen en meedelen'. De oudgedienden in onze achterban herkennen die titel waarschijnlijk. We hebben deze eerder gebruikt voor een publicatie over de sociale zekerheid en voor de grote manifestatie die we in 1996 hielden in Den Haag. Het motto is nog steeds actueel. In het overheidsbeleid speelt de term 'deelnemen' (participatie) een steeds grotere rol. En uitkeringsgerechtigden willen ook graag volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Volwaardig meedelen in welvaart en welzijn speelt in het huidige politieke klimaat een veel kleinere rol. Maar in de anti-armoedebeweging laten we dat niet los. In het beleidsplan maken we duidelijk dat deelnemen en meedelen juist in deze tijden van crisis van groot belang zijn voor onze samenleving.
In het najaar gaven opdrachtgevers DISK en de Raad van Kerken in Nederland met grote instemming groen licht voor het nieuwe beleidsplan. Ook de werving van de financiële middelen om de plannen uit te voeren ligt goed op koers. Nog niet alle besluiten daarover zijn door subsidiegevers genomen, maar het ziet er hoopvol uit.

Enkele krenten uit de pap

Eén van de voorgenomen projecten uit het beleidsplan is 'Ervaringsdeskundigen nemen het woord'. Niet alleen in de publieke opinie en in de politiek krijgen mensen in armoede te weinig stem, ook bij gemeentelijke instellingen, sociale diensten, etc. zouden ze een vastere plek in de beleidsvorming moeten krijgen. In Vlaanderen bestaat een opleiding voor ervaringsdeskundigen, waar we in Nederland ook iets mee willen doen. Zie ook het artikel elders in deze Arme Krant. Het Dossier Armoede in Nederland zal opvolgers krijgen in een nieuwe vorm: kortere specials over deelonderwerpen, en meer digitale dossiers. 'De prijs van vrouwenarbeid' krijgt een nieuwe invulling, die nog uitgewerkt zal worden in de EVA-taakgroep.
De Gids Betaalbare Vakanties, het onderzoek naar financiële hulpverlening door kerken, het actualiseren van het Budgetspel en de activiteiten rond schuldhulpverlening zijn enkele bestaande projecten die worden voortgezet.

Werkplan 2012

Welke projecten uit het beleidsplan opgepakt en uitgewerkt worden in 2012, is verwoord in een werkplan voor het komend jaar. Het onderzoek 'Armoede in Nederland' en het project 'De Boodschappenmand' zullen een vervolg krijgen. Ook de in 2011 ingezette lijn van adoptie van Kamerleden krijgt een vervolg.
Prominent op de agenda staat ook het 25-jarig jubileum. Op zaterdag 29 september zullen we met een grote bijeenkomst gedenken dat op diezelfde datum in 1987 de eerste kerkelijke conferentie 'De arme kant van Nederland' werd gehouden. Waarschijnlijk vind het weer plaats op dezelfde historische plek: de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Inhoud en programma zijn nog niet bekend. Maar reserveer de dag vast in de agenda:

De arme kant van Nederland – vijfentwintig jaar later
Jubileum
Zaterdag 29 september 2012

Wie nieuwsgierig is naar het de hele tekst van het beleidsplan 2012 – 2014 en van het werkplan 2012, kan deze downloaden:

  • Klik hier om het hele beleidsplan 2012 - 2014 te downloaden (pdf-bestand van 308 kb).
  • Klik hier om het werkplan 2012 te downloaden (pdf-bestand van 150 kb).
  • Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina organisatie

 

organogram