A leeg A
home > organisatie > hoogtepunten

Hoogtepunten

uit de geschiedenis van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

 • Conferentie 'De arme kant van Nederland', 29 september 1987
 • Conferentie 'De arme kant van Nederland - één jaar later', 4 oktober 1988
 • Mede-organiseren door Kerkvrouwen - Bijstandsvrouwen van 'Het huwelijk van de eeuw'; een actie gericht op juridische en economische gevolgen van het ondertekenen van het huwelijkscontract, september 1989
 • Landelijke ontmoetingsdagen Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen/EVA, 1989 - 1997
 • Open Deur vakantieweken voor bijstandsvrouwen, 1989 - 1993
 • Strategietrainingen Kerkvrouwen - Bijstandsvrouwen/EVA, 1989 - 1997
 • Kadertrainingen Kerkvrouwen - Bijstandsvrouwen/EVA, 1989 - 1997
 • Weerbaarheidstrainingen voor bijstandsvrouwen, 1990 - 1993
 • Manifestatie 'Nederland tegen verarming', 19 mei 1990
 • Mede-organiseren Tribunaal Vrouwen tegen de Staat, 16 november 1990
 • Aanbieding aan minister WVC van rapport 'Armoede opgelost? Vergeet het maar!', 19 maart 1991
 • Forumdebat 'De arme kant van Nederland – 5 jaar later, '29 september 1992
 • Aanbieding aan de Tweede Kamer van handtekeningen petitie 'Armoede nog lang niet opgelost!', 1993
 • Landelijke meeting 'Armoede raakt je, '24 april 1993
 • Preek- en protestmarathon tegen verarming, 28 september 1993
 • Hofvijveractie, 7 april 1994
 • Campagne 'Adoptie van Kamerleden', 1993 - 1997
 • Startdag 'Arm & Rijk', 18 februari 1995
 • Oplappen door Smartlappen, eerste smartlappenfestival op 9 december 1995
 • Debat 'De rijke kant van Nederland', 18 december 1995
 • Manifestatie 'Deelnemen en meedelen', 1 juni 1996
 • Opknappen door smartlappen, tweede smartlappenfestival op 19 april 1997
 • Oprichting in april 1997 van het Platform Armoedebestrijding KHV door de Raad van Kerken in Nederland, het Humanistisch Verbond en Humanitas en de vakcentrales FNV en CNV
 • Jubileumbijeenkomst 'De arme kant van Nederland - 10 jaar later', 30 sept. 1997
 • Conferentie 'Rechtvaardige belastingen in de 21e eeuw', 30 januari 1998
 • Aanbieden van de 100.000 handtekeningen ‘Welvaart is van iedereen. Meer voor de minima’ aan minister Klaas de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 december 1998
 • Conferentie 'Gelijker = Rijker', 29 januari 1999
 • Opknappen door smartlappen, derde smartlappenfestival op 13 maart 1999
 • Jubileumbijeenkomst 'Van EVA naar Vrouwe Fortuna in de 21ste eeuw', 18 juni 1999
 • Coalitieberaad Inkomensherverdeling ‘Welvaart is van iedereen. Meer voor de minima’ van 7 september 1999
 • Opknappen door smartlappen, vierde smartlappenfestival op 1 april 2000
 • Coalitieberaad Inkomensherverdeling ‘Welvaart is van iedereen. Meer voor de minima’ van 5 september 2000
 • Manifestatie ‘Om sociale rechtvaardigheid’, 30 oktober 2000 samen met een brede Alliantie van organisaties
 • Geen smartlap zonder doornen, vijfde smartlappenfestival op 7 april 2001
 • Rijkdom verarmt, debat op 5 juni 2001 waarbij het Platform Armoedebestrijding KHV (kerken, humanisten en vakcentrales) wordt opgeheven, omdat er de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid voor in de plaats is gekomen
 • Debat 'Zorg om de zorg', 14 maart 2002
 • Hoogste tijd voor sociale rechtvaardigheid, manifestatie Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid, 18 april 2002
 • 1,2 … tel mee, zesde smartlappenfestival, 27 april 2002
 • Bijeenkomst 'De arme kant van Nederland – 15 jaar later', 24 september 2002
 • Conferentie 'Waarden en sociale samenhang', 1 Mei Conferentie, 1 mei 2003
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2003
 • EVA-ontmoetingsdag 4 oktober 2003
 • Conferente 'Ethiek voor rijk en arm', 28 april 2004
 • Werkdag helpen onder protest, 22 januari 2005
 • EVA-ontmoetingsdag, 18 februari 2005
 • Kerkendag, 23 april 2005
 • conferentie 'Arbeid, Levensloop en Solidariteit', 1 mei 2005
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2005
 • 15-jarig jubileum EVA-Dienstbodenkoor, 25 november 2005
 • EVA-ontmoetingsdag, 18 februari 2006
 • Conferentie 'Meer dan voedsel alleen', 21 april 2006
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2006
 • EVA-ontmoetingsdag, 3 maart 2007
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2007
 • De arme kant van Nederland – 20 jaar later, Jubileumbijeenkomst, 29 september 2007
 • Training EVA 60-plus, 12-14 december 2007
 • EVA-ontmoetingsdag, 15 maart 2008
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2008
 • Onderzoek ‘Armoede in Nederland 2008’, gepresenteerd op werkdag 26 juni 2008
 • EVA-inspiratiedagen, 16-17 oktober 2008
 • Armoe de baas, 28 februari 2009
 • Symposium Kerk en schuldhulp, 25 april 2009
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2009
 • Symposium 'Zij wil vooruit', 11 november 2009
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2010
 • Presentatie- en werkdag 'Armoede en recht doen – helpen onder protest in de praktijk', 8 juni 2010
 • Nederland armoedevrij – tienjarig jubileum Sociale Alliantie, 23 september 2010
 • EVA-ontmoetingsdag 'Je eigen kracht', 2 oktober 2010.
 • Presentatie- en werkdag onderzoek 'Armoede in Nederland 2010', 4 november 2010.
 • Inspiratiedag 'Waar word ik blij van?', 9 april 2011.
 • Ab Harrewijn Prijs, 13 mei 2011.
 • Manifestatie Stop de Stapeling, Malieveld 19 september 2011. Deelname met presentatie 'Armoedesignaal 2011' en 'De Boodschappenmand' aan grotere manifestatie van diverse organisaties.

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina organisatie

Hoogtepunten geschiedenis Arme Kant van Nederland/EVA