A leeg A
Symposium Rijk en Arm, jubileum Arme Kant van Nederland/EVA

Symposium Rijk & Arm

Bijeenkomst zilveren jubileum Arme Kant van Nederland/EVA

Inleiding

Op zaterdag 29 september 2012 is het 25 jaar geleden dat de eerste conferentie ‘De arme kant van Nederland’ werd gehouden. Daar staan we bij stil met een symposium ‘Rijk & Arm’, in de Bergkerk in Amersfoort.

Symposium Rijk & Arm
Zaterdag 29 september 2012, 10.30 – 16.00 uur
Bergkerk, Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
De toegang is gratis
Aanmelden
is nodig, onder meer i.v.m. de catering

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft elke drie jaar een nieuw motto voor de beleidsperiode. Maar de ondertitel is steeds dezelfde: 'campagne tegen verarming en verrijking'. De andere kant van de verarmingsmedaille is die van de verrijking. En rijkdom is alleen maar toegenomen, ondanks de crisis. De neo-liberale economie heeft de teugels voor de rijke kant steeds verder laten vieren en de bomen groeiden tot in de hemel… maar niet voor iedereen. Nu we mede door die ongebreidelde verrijking in financiële en economische crises zijn beland, zijn bezuinigen, hervormen en versoberen nodig. Maar, zoals vaker in het verleden, dreigt ook nu de last daarvan meer bij de arme dan de rijke kant gelegd te worden. Dat druist voor velen tegen het gevoel voor rechtvaardigheid in.
Eén en ander is voor de werkgroep aanleiding om over de samenhang tussen rijkdom en armoede een symposium te organiseren op 29 september. Vijfentwintig jaar geleden was die datum de start voor onze campagnes tegen verarming en verrijking.

Programma

Het programma van dit zilveren jubileum bestaat uit een paar stevige inleidingen, maar ook uit korte statements met toekomstwensen, inbreng vanuit de zaal, muziek en cabareteske intermezzo’s. Een boeiend programma. We besluiten met napraten bij een hapje en drankje. We nodigen iedereen van harte uit met ons deze dag te beleven.

10.30 – 11.00

Inloop, koffie, thee.

11.00 – 11.15

Opening
Door Hub Crijns, werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, met welkom en een korte schets van de geschiedenis van de werkgroep

11.15 - 11.35

Naar een waarde(n)volle economie
Door Arjo Klamer, hoogleraar economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

11.35 – 11.45

Luchtig intermezzo.
Door Riet Karsenbarg, cabaretière.

11.45 – 12.05

De rijke kant van Nederland.
Door Nico Wilterdink, hoogleraar sociologie (em.).

12.05 – 12.20

Statements met toekomstwensen over ontwikkelingen aan de rijke kant van Nederland.
Door Harry Haddering (Tooon, belangenvereniging van en voor jongeren met een arbeidshandicap), Harm Slomp (Leger des Heils en voormalig directeur Kwikfit-Europa), Richard Vissinga (voorzitter DISK) en Bernard Assink (voorzitter van de Katholieke Bijbel Stichting en voormalig directeur Auping Nederland).

12.20 – 12.35

Zaalreacties op spreker en statements.

12.35 – 12.45

Luchtig intermezzo.
Door Riet Karsenbarg.

12.45 – 13.45

Lunch, muziek.

13.45 – 14.05

De arme kant van Nederland.
Door René Gabriëls, filosoof en socioloog Universiteit Maastricht.

14.05 – 14.20

Statements met toekomstwensen over ontwikkelingen aan de arme kant van Nederland.
Door Harry Haddering, Harm Slomp, Klaas van der Kamp (secretaris Raad van Kerken in Nederland) en Erna Smeekens ('Tientjes').

14.20 – 14.40

Zaalreacties op spreker en statements.

14.40 – 14.50

Terugblik op wat er deze dag is voorbijgekomen.
Door Arjo Klamer.

14.50 – 15.00

Afsluitend lied.
Door Riet Karsenbarg.

15.00 – 16.00

Hapje, drankje, muziek.

Route

Bergkerk, Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.
De Bergkerk bevindt zich op 10 minuten loopafstand van station Amersfoort. Bus 1, 19 en 52 stoppen dicht bij de kerk. Zie kaart.

Kaartje

Klik hier voor Google maps, met routebeschrijving voor automobilisten.

Aanmelden

Aanmelden is nodig, onder meer i.v.m. de catering. Dat kan tot uiterlijk 24 september bij de werkgroep: 073-6121939, info@armekant-eva.nl
of via onderstaand aanmeldingsformulier.

Vul uw adresgegvens in

 

Alle velden met een * erachter moeten worden ingevuld.

*
*
*
*
*
*


Vragen, opmerkingen, suggesties:


Geschiedenis werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA