A leeg A
home > organisatie

Organisatie

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep van de Raad van Kerken in Nederland en het arbeidspastoraat DISK. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken.

In deze rubriek kunt u meer lezen over wie wij zijn, wat we willen, wat we doen, hoe de organisatiestuctuur is en wat de geschiedenis van de werkgroep is.

organogram