A leeg A
home > organisatie > uitgangspunten

Uitgangspunten

werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

De belangrijkste uitgangspunten van de werkgroep zijn:

  • Armoede is onrecht, wereldwijd en dus ook in Nederland.
  • Armoede in Nederland is mede het gevolg van politieke keuzes, waarbij rijken rijker worden en armen armer. Arm zijn sluit een volwaardig deelnemen aan de samenleving uit.
  • Als er geholpen moet worden, dan dient dat te gebeuren met het laten horen van een protest aan samenleving en politiek.
  • Als activiteiten ondernomen worden, dient dat altijd te gebeuren in samenwerking met de betrokkenen.
  • Armoede treft vooral vrouwen; dat heeft een relatie met 'gender': de cultureel bepaalde positie van mannen en vrouwen, met name op het terrein van arbeid en zorg.
  • Vanuit een gender-perspectief is er een relatie tussen de vrije-markt-economie en de daaruit voortvloeiende tegenstelling rijk/arm, vrouw/man en zwart/wit.

 

  • Klik hier voor de doelstellingen van de werkgroep.
  • Klik hier voor de werkwijze van de werkgroep.
  • Klik hier voor de algemene informatiefolder over de werkgroep
Organisatieschema werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA