A leeg A

Uitgaven

Publicaties uit de geschiedenis van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Hieronder geven we een historisch overzicht van de publicaties die de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA in de loop van de tijd heeft uitgegeven.
De meeste uitgaven zijn niet meer verkrijgbaar. Ga voor een overzicht van recente publicaties naar het bestelformulier.

 • Armen zullen nooit in het land ontbreken. 1987.
 • De arme kant van Nederland. Verslagboek conferentie 1987. 1988.
 • De arme kant van Nederland - één jaar later. Congresbundel 1988. September 1988.
 • We doen er hier iets aan! Tips voor plaatselijke groepen. 1988.
 • Spelmap 'Armoede in Nederland'. 1989.
 • Polemiek over bestrijding van armoede in Nederland. Bundeling knipsels. 1989.
 • Nu zullen we het beleven. Gesprek CDA/Raad van Kerken. 1989.
 • Sociaal-economisch beleid en de arme kant van Nederland. 1990.
 • Gemeentelijk minimabeleid - van recht naar gunst...? 1990.
 • Ouderen en minimale inkomens. 1990.
 • Sociale zekerheid en rechtspositie van etnische minderheden. 1990.
 • Armoede en effecten op kinderen. 1990.
 • Verarming van vrouwen. 1990
 • Armoede en jongeren. 1990.
 • Verslagboek manifestatie 'Nederland tegen verarming'. 1990.
 • Armoede is onrecht. 1990.
 • Armoede opgelost?... Vergeet het maar! 1991.
 • Wie zal dat betalen? Milieubeleid en inkomensgevolgen voor de arme kant van Nederland. 1991.
 • Herinrichting van de ABW - Armoede opgelost of op maat gesneden? 1991.
 • Een toekomst voor de WAO. Bundeling van toespraken. 1991.
 • Provinciale Staten en armoede. 1991.
 • Verslag beraad sociale vernieuwing. 1991.
 • Visies op sociale zekerheid. 1993.
 • Solidariteitskrant Armoede Raakt Je. 1993.
 • Solidariteitswaaier Armoede Raakt Je. 1993.
 • Handleiding adoptie Kamerleden. 1993.
 • Sociale (on)zekerheid, politieke (on)zekerheid. Gemeenteraadsverkiezingen en sociale zekerheid. 1993.
 • Dit kan niet! Preken en protestteksten tegen verarming. 1994.
 • Welke zekerheid hebben wij elkaar te bieden? Diaconale cursus sociale zekerheid. 1994.
 • Campagnegids 'Armoede is onrecht'. December 1994.
 • Campagnegids 2 'Armoede is onrecht'. Maart 1995.
 • Campagnegids 3 'Armoede is onrecht'. September 1995.
 • Campagnegids 4 'Armoede is onrecht'. Maart 1996.
 • Campagnegids 5 'Armoede is onrecht'. Juni 1996.
 • Campagnegids 6 'Armoede is onrecht'. Juni 1997.
 • Campagnegids 7 'Armoede is onrecht'. September 1997.
 • Campagnegids 8 'Armoede is onrecht'. December 1997.
 • Deelnemen en Meedelen. Sociale zekerheid van uitsluiting naar participatie. Maart 1995.
 • Wat bezielt je? Handreikingen voor het gesprek over Deelnemen en Meedelen. Mei 1995.
 • We doen er hier iets aan, deel 2. Algemene werkvormen voor activiteiten tegen verarming in Nederland. Mei 1995.
 • Arm & rijk in de Bijbel, 10 bijbelexegeses over armoede en rijkdom. November1995.
 • Uit de zijlijn. Invloed op gemeentelijk beleid. Mei 1995.
 • Arm & Rijk. Verslag startdag campagne 'Armoede is onrecht'. 1995.
 • Manifest 'Armoede is onrecht'. 1 juni 1996.
 • Dossier Armoede in Nederland. Oktober 1996.
 • De arme kant van Nederland - 10 jaar later. Bundel ter gelegenheid van jubileumbijeenkomst. September 1997.
 • Terugblik tien jaar ontmoetingen Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen. Februari 1994.
 • Verslag onderhandelingstraining en bijstandswet. 27 en 28 november 1995.
 • Verslag landelijke ontmoetingsdag EVA, Arbeidsplicht voor (bijstands)vrouwen. Hoezo! 28 maart 1996.
 • Decentralisatie van beleid en onderhandelen. Verslag tweedaagse training voor plaatselijke EVA-groepen, 25/26 november 1996.
 • Ja, ik wil, en dan? Over huwelijkswetgeving. Januari 1996.
 • Verslag landelijke ontmoetingsdag EVA (Economie, Vrouwen en Armoede), Vrouwen als centrum van de economie. Maart 1997.
 • Een bon(d)t genootschap. Solidariteit tussen vrouwen.
  1997.
 • Na tien jaar campagne... Hoe nu verder? Handreiking voor plaatselijke groepen. 1997
 • Brief uit de open keuken - van poldermodel naar keukenmodel. 1998.
 • Rechten uit zorgarbeid. Verslag landelijke ontmoetingsdag EVA. 1998.
 • Ik ben nuttig - veertig-plus vrouwen met een uitkering over herwaardering van zorgarbeid. 1999.
 • Het oog van de naald en de kameel - werkboek voor groepen over verrijking en maatschappelijke tweedeling. Februari 1999.
 • Bundel 'Opknappen door smartlappen'. Maart 1999
 • Dossier Armoede in Nederland 1999. 1999.
 • Als armoede je raakt... Jubileumbundel EVA. Juni 1999.
 • Boek 'Gelijker = Rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek. September 1999.
 • Video 'Als armoede je raakt...'. Juni 2000.
 • Manifest 'Het sociaal offensief'. 30 oktober 2000.
 • Liederenbundel 'Geen smartlap zonder doornen'. April 2001.
 • Armoede en rijkdom in Nederland. Themanummer 'Oecumenische Bezinning' van de Raad van Kerken in Nederland. Mei 2001.
 • Verslag landelijke ontmoetingsdag EVA - EVA op kleur. Juni 2001.
 • Zorg om de zorg. Brochure met bijdrage aan het debat over nieuw stelsel ziektekostenverzekeringen. November 2001.
 • Arm en rijk in de bijbel. December 2001.
 • Gids Betaalbare Vakanties. Februari 2002.
 • Als je er alleen voor staat. Werkboek voor EVA-groepen. Maart 2002.
 • Dossier Armoede in Nederland. Mei 2002.
 • Verslag EVA-ontmoetingsdag 2002 - Als je er alleen voor staat. Juni 2002.
 • De kerk als vangnet? Verslag onderzoek naar individuele financiële hulp door kerken. Juni 2002.
 • Budgetspel. Juni 2002.
 • De arme kant van Nederland – 15 jaar later. Verslagbundel bijeenkomst. December 2002.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2003. Januari 2003.
 • Posterserie 'EVA, je mini-maatje'. 2003.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2004. Januari 2004.
 • Handreiking Liturgie Arm en Rijk. Juni 2004.
 • Handreiking 'Helpen onder protest'. September 2004.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2005. Januari 2005.
 • Het keurslijf van een uitkering. Februari 2005.
 • Verslagbundel werkdag 'Helpen onder protest'. Februari 2005.
 • Onderzoek 'Armoede in Nederland 2005'. 2005.
 • Dossier Armoede in Nederland 2005. Augustus 2005.
 • Machiavelli en de minima. November 2005.
 • Smartlappen en Bondgenootschappen. December 2005.
 • Protestkaarten
  - 'Wij werken voor steeds meer miljonairs'. September 2005.
  - 'Betreden op eigen risico'.
  - 'Helpen onder protest'.
  - 'Schokkend nieuws'.
  - 'Armoede is onrecht'.
  September 2005 en januari 2006.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2006. Januari 2006.
 • Meer dan voedsel alleen. Verklaring en plan van aanpak. April 2006.
 • Onderzoek 'Armoede in Nederland 2006'. 2006.
 • Manifest Meetellen en meedoen. Sociale Alliantie. 2006.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2007. Januari 2007.
 • Informatiepakket Armoede en Jongeren. 2007.
 • Special Jongeren en armoede. December 2007.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2008. Januari 2008.
 • Special: Stappenplan Lokale Arme-Kantgroepen. Juni 2008.
 • Onderzoek 'Armoede in Nederland 2008'. Juni 2008.
 • Helpen wie geen helper heeft. September 2008.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2009. Januari 2009.
 • Dossier Armoede in Nederland 2009. Februari 2009.
 • Special: Kerstpakkettenacties. Maart 2009.
 • Eerste Hulp Bij Schulden. April 2009.
 • Special: Vrouwen en armoede. Oktober 2009.
 • Zij wil vooruit - over jonge vrouwen met een minimuminkomen. November 2009.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2010. Januari 2010.
 • 'Armoede en recht doen - helpen onder protest in de praktijk'. Juni 2010.
 • Het Budgetspel. Vernieuwde versie september 2010.
 • Special 'Armoede en recht doen - praktische tips voor helpen onder protest'. Oktober 2010.
 • Onderzoek 'Armoede in Nederland 2010'.
  - Hoofdrapport.
  - Deelrapport 1 – Plattelandsgebieden
  - Deelrapport 2 – Migrantenkerken
  - Deelrapport 3 – Moskeeën
  November 2010.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2011. Januari 2011.
 • Special 'Waar word ik blij van?' Maart 2011.
 • Armoedesignaal 2011. Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties. September 2011.
 • De Boodschappenmand - koopkracht in de praktijk. September 2011.
 • Gids Betaalbare Vakanties 2012. Januari 2012.
 • De Boodschappenmand - koopkracht in de praktijk. Oktober 2012.
 • Armoedesignaal 2012. Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties. November 2012.


Diverse terugkerende publicaties:

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina organisatie

Hoogtepunten geschiedenis Arme Kant van Nederland/EVA