A leeg A
home > organisatie > werkwijze

Werkwijze

werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

De belangrijkste werkvormen zijn:

 • publicaties
 • (faciliteren van) ontmoetingen van armen en hun bondgenoten
 • trainingen voor deskundigheidsbevordering en empowerment van armen
 • conferenties
 • debatten
 • acties
 • deelname aan relevante netwerken
 • contacten met de media
 • overleg met kerken en de politiek

Drie werklijnen

De Arme Kant van Nederland werkt met drie werklijnen.

Netwerklijn
Als landelijke werkgroep ondersteunen wij plaatselijke en regionale EVA- en Arme Kant-groepen. Wij bieden bijscholing aan, faciliteren de uitwisseling van ervaringen op lokaal niveau en organiseren ontmoetingsdagen.

Kerklijn
Wij oefenen invloed uit op de sociaal-economische standpunten van kerken en ondersteunen hun acties tegen verarming en verrijking. Dit doen wij door kennisoverdracht, praktische ondersteuning, bewustwording en activering.

Politiek-maatschappelijke lijn
De beïnvloeding van politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat.

 • Klik hier voor de doelstellingen van de werkgroep.
 • Klik hier voor de uitgangspunten van de werkgroep.
 • Klik hier voor de algemene informatiefolder over de werkgroep
Organisatieschema werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA