A leeg A
Bien Hofman wint Ab Harrewijn Prijs 2012

Bien Hofman wint Ab Harrewijn Prijs 2012

Klik hier om dit artikel te downloaden als Word-document

Het kerkcentrum De Boskant was op 13 mei de ontvangstplek, waar 105 aanwezigen getuige waren van de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs. Het was de tiende keer dat op deze manier de theoloog, industriepredikant, en politicus Ab Harrewijn herdacht werd.

De Ab Harrewijn Prijs is van gewicht
Als eerste keek Ine Spuls, de winnares van 2011, terug op de betekenis van de Prijs voor haar zelf en haar initiatief, de Villa Bedreivigheid in Doetinchem. “De Ab Harrewijn Prijs winnen vond ik een bijzondere verantwoordelijkheid. Het betekent dat je bepaald wordt bij het werk dat je doet, waarbij we door de samenleving aan die onderkant van de samenleving zijn neergezet. De Prijs heeft ons het besef gebracht dat wij een zogeheten probleem hebben, dat geen probleem meer is. Wij zijn immers winnaars, terwijl we geacht worden verliezers te zijn. Maar winnaar zijn moet je ook kunnen. Die last was in de eerste drie maanden behoorlijk zwaar. Want je moet je gaan gedragen als een winnaar en hoe doe je dat? Wel, vooral door te erkennen dat je zelf geen probleem bent als zijnde 'de onderkant'. We hebben ons verheugd in de erkenning die we ondervonden hebben om door iemand met de naam en het gezag van Ab Harrewijn geëerd te zijn. Het bleek dat heel veel mensen in de Achterhoek Ab Harrewijn, mijnheer Harrewijn, gekend hebben: in de kerk, in de samenleving, in de politiek. Het allerbelangrijkste wat je overkomt door de Prijs is dat je wordt gekend, gezien, gehoord in wat je bent. De Prijs is van gewicht, en we hebben geleerd dat gewicht te dragen. De Prijs heeft ons opgetild, sneller en op een hoger vlak, dan we ooit hadden durven dromen. De bevestiging, de waardering, het geld erbij hebben we nodig. We zijn gewend om ons aan de onderkant van die samenleving te redden. Dat is zo en veel mensen herkennen die manier niet. We redden ons wel, ook als er niet naar ons wordt omgekeken. Maar het zou enorm helpen als er wel naar ons omgekeken werd. De Ab Harrewijn Prijs is daar een fantastische hulp in geweest: we redden ons met hulp van anderen veel beter.”

Tien jaar herbouwing van de sociale zekerheid
Tof ThissenGroenLinks-senator Tof Thissen nam in zijn rede Ab Harrewijn bij de arm om al wandelend terug te kijken op tien jaar strijd voor de sociale kant van Nederland. In die terugblik buitelden de hervormingen, nieuwe wetten, nieuwe namen voor allerlei instanties over elkaar heen. Opvallend was het snelle tempo van de hervormingen en veranderingen. De naam van een instelling of een wet was nog niet ingevoerd, of er werd alweer aan gesleuteld. En wat was het doel van al die veranderingen? Tof Thissen nam, evenals hij bij Ab Harrewijn had herkend, de aandacht en zorg voor mensen als uitgangspunt. Hoe kunnen mensen beschermd worden tegen de risico’s van ziekte, werkloosheid, ontslag, inkomensderving, overlijden van een partner? En hoe kunnen ze meegenomen worden op het pad dat het Nederlandse volk gaat, in de weg vooruit, of omhoog? In de feitelijke uitvoering was het referentiepunt van de politiek, die al die hervormingen doorvoerde, het geld (als het budget maar niet overschreden wordt) en het wantrouwen (als er maar geen misbruik van gemaakt wordt). Koppel bezuinigingen met wantrouwen en je krijgt een hard beleid, dat niet in dienst staat van de mensen, maar uit is op het regelen van de samenleving en het op orde krijgen van het huishoudboekje van de overheid. Zo worden voorzieningen schraal en worden regels hinderpalen en valkuilen als mensen echt hulp nodig hebben. Senator Thissen vertelde uit eigen ervaring hoe hij met zijn echtgenote twee jaar lang heeft rondgezworven in het land van voorzieningen, formulieren, loketten en regels, voor er afdoende hulp was gevonden voor zijn verslaafd geraakte zoon. Zelfs een politicus, die als geen ander op de hoogte is van het sociale netwerk, raakte verdwaald in het labyrint. En, zo betoogde Tof Thissen, “dat is iets wat we echt niet zo gewild hebben. Er valt nog heel wat strijd te doen voor de sociale kant van Nederland.”

De genomineerden van 2012
Vijf verschillende organisaties, met heel verschillende doelgroepen, bevolkten deze keer het podium.

Bea Ganesh en Savitri Chandrikapersad zijn twee vrouwen van Hindoestaanse afkomst, geboren in Suriname en getogen in de Haagse Schilderwijk. Sinds vele jaren zetten zij zich belangeloos en met hart en ziel in voor hun multiculturele woongemeenschap de “Seniorenflat De Houtzagerij” aan de Hobbemastraat en ook voor andere ouderen in de buurt ongeacht hun achtergrond.

Leida Schuringa is netwerker binnen het Quality Centre, een grotere organisatie en een netwerk voor vluchtelingen van meer dan honderd vrouwen. Het Quality Centre Vluchtelingvrouwen (QC) te Utrecht heeft zich de afgelopen vijf jaar ontwikkeld tot een interculturele vrijwilligersorganisatie van wereldvrouwen. Gezamenlijk vormen zij een netwerk van ruim 100 vrouwen die elkaar steunen en van elkaar leren. 45 vrouwen vervullen een actieve rol.

Ellen Hoogveld is de drijvende kracht in het Atelier voor Overlevingskunst, dat daklozen aanspreekt met een creatief concept. “Met het Atelier wil ik mensen van de straat gelegenheid bieden om kleur aan hun leven te geven, hun krachten te ontdekken en te benutten, om tot uitdrukking te brengen wat woorden niet kunnen zeggen en hun dromen en wensen te visualiseren. We zijn begonnen met het Atelier, maar we hebben ook enige tijd een Galerie van de Overlevingskunst gehad in een leegstaand kerkgebouw. Daar konden we exposeren en aan grote objecten werken.”

Bien Hofman brengt met de Pendrecht Universiteit de kracht van buurtbewoners op een originele manier over aan het gezag. De Pendrecht Universiteit zit boordevol lessen uit deze Rotterdamse wijk. De docenten, wetenschappelijk medewerkers, professoren en eredoctoren zijn bewoners van de wijk, trots op hun wijk en klaar voor de toekomst! Binnen Vitaal Pendrecht werken ze samen met instanties, ondernemers en politici voor meer verbeteringen in hun wijk. De Pendrecht Universiteit is een universiteit (kenniscentrum) van bewoners onderling, waarin àlle bewoners passen. Het doel is dat er weer een duurzame samenleving ontstaat waar je trots op kunt zijn dat je er deelgenoot van bent.

De Wonne is een woon- en leefgemeenschap die haar opvangnet wijd uitwerpt. Dick Smeijers is jarenlang de voorzitter. Er zijn leefgemeenschappen in Almelo, Enschede en Glanerbrug. De Wonne Enschede is gehuisvest in een oud klooster gelegen naast het Muziekcentrum te Enschede. Wonne betekent ‘geluk’; maar heeft ook met wonen te maken. De Wonne is een vereniging met kerngroepleden die zich ten doel stelt geld en goed samen te delen. Anders gezegd: gastvrij zijn, hergebruik stimuleren en bezinning vorm geven. Dit wordt praktisch gerealiseerd door het opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.

Muzikaal intermezzo
Kobra EnsembleEen bijzondere verrassing vormde het optreden van de zes jonge dames van het Kobra Ensemble uit Amsterdam. De stemmen van Sterre Konijn, Lea Klarenbeek, Lonneke Kegels, Nora Fischer, Ingrid Doude van Troostwijk en Wies Goedhart vormen luisterrijke klanken en de begeleiding is de onderlinge kennis van ritmes, klanken en woorden. Met verve werden klassieke liederen en volkse liedjes gezongen, en de zes stemmen hadden in de mooie ruimte van De Boskant een prima bereik. Wie eens iets moois wil horen en zien: www.kobraensemble.nl.

Bien Hofman is de laureaat Ab Harrewijn Prijs 2012
En toen was het woord aan Paul Rosenmöller, die als voorzitter van de jury de spanning nog eens mocht opvoeren, om daarna de bevrijdende uitspraak te doen over wie in 2012 het gewicht van de Ab Harrewijn Prijs mag dragen. Allereerst ging Paul terug op de tijden die hij doorgemaakt heeft met Ab Harrewijn en haalde voor de aanwezigen de mens Harrewijn nog eens voor het voetlicht. Om te besluiten met de opmerking dat ook in deze tijd “honderd kilo aan strijdbaar gewicht” zeer nodig is.
Volgens de juryvoorzitter “maakte de diversiteit van de genomineerden het ook moeilijk om een winnaar aan te wijzen. Het blijft appels met peren vergelijken. En toch moeten we als jury een keuze maken. Dat is nu eenmaal de taak die we onszelf hebben opgelegd. De vraag is daarbij niet: voor welke doelgroep kiezen we, of voor wat voor soort organisatie? Ieder van de vijf initiatieven heeft zijn eigen, grote waarde, in zijn eigen omgeving. Als jury kijken we naar inzet, naar originaliteit, naar het overbrengen van het optimisme dat ons zo aanspreekt.
Al die aspecten vonden we terug bij de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2012. Een originele aanpak van een bekend gegeven, op een plek waar dat niet vanzelfsprekend is. De jury ziet een initiatief dat eigenwaardes versterkt, dat mensen niet als slachtoffer neerzet maar als uitdragers van een boodschap. Een initiatief ook dat zijn resultaten breed uitdraagt en daardoor een voorbeeldfunctie heeft.”
De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2012 is Bien Hofman van de Pendrecht Universiteit.“De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2012 is Bien Hofman van de Pendrecht Universiteit.
De jury heeft bewondering voor de manier waarop de Pendrecht Universiteit de kracht van wijkbewoners mobiliseert, door hen niet te presenteren als ontvangende partij, maar als brenger. Je zou haast kunnen zeggen dat een belangrijke doelgroep van de Pendrecht Universiteit, de ambtenaren en bestuurders die er kunnen leren over de bewoners, niet de doelgroep van de Ab Harrewijn Prijs is. Toch zijn het uiteindelijk de bewoners van een van de minst rijke wijken van Nederland die profiteren van wat de Pendrecht Universiteit hen laat zijn.”

Klik hier voor een fotoreportage.

Hub Crijns en Christian Jongeneel

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Meer informatie over de prijs treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Uw voordrachten kunt u toesturen naar: Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl

  • Klik hier voor foto's van de uitreiking van 2012.
  • Klik hier om het artikel ´10 jaar Ab Harrewijn Prijs' te lezen.
  • Klik hier om het artikel ´De rode dominee´ te lezen.
  • Klik hier voor een verslag van de uitreiking van 2011.
  • Klik hier voor een verslag van de uitreiking van 2010.
  • Klik hier voor foto's van de uitreiking van 2010.
  • Klik hier om te lezen over de uitreiking van 2009.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Ab Harrewijn Prijs

Naar overzichtspagina projecten

 

Ab Harrewijn Prijs