A leeg A
Logo Ab harrewijn Prijs

Oproep voordrachten Ab Harrewijn Prijs 2014

Inzendingen tot 10 maart

In 2013 werd de elfde Ab Harrewijn Prijs toegekend aan Lia Paassen en de groep jongeren van het Jongeren Adviespunt Leeuwarden voor hun werk onder jongeren met schulden. De jury onder voorzitterschap van Paul Rosenmöller "vond de winnaars opvallen onder de vijftien voordrachten. Het gaat het om een initiatief dat een maatschappelijk probleem aankaart, dat gaat over een groep mensen die het in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt extra hard voor de kiezen krijgt en die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury vindt het bijzonder dat iemand zich al op zo’n jonge leeftijd in een sociaal initiatief stort en wil dat graag belonen."

Naar de top van de pagina

2014

Voor de editie van 2014 is de jury van de Ab Harrewijn Prijs opnieuw op zoek naar mensen die van een bijzondere persoonlijke inzet blijk geven voor de onderkant, rafelrand, marge van de samenleving. De jury gaat zelf ook op zoek, maar roept iedereen die zo iemand kent van harte op om dat kenbaar te maken, liefst voorzien van enige documentatie en een contactadres. Iedereen kan een voordracht doen. De jury hanteert geen harde criteria, maar let wel op zaken als kleinschaligheid en persoonlijke inzet van de initiatiefnemer(s). Er is geen formulier: inzenders mogen zelf bepalen hoe zij het initiatief graag presenteren.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 10 maart 2014.

Uw voordrachten kunt u toesturen naar: Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Uit de inzendingen selecteert de jury vijf nominaties. Deze vijf krijgen in elk geval een prijsbedrag van 1.500 euro en een certificaat. De winnaar, die tijdens een feestelijke bijeenkomst op 13 mei 2013 bekend gemaakt wordt, ontvangt een prijsbedrag van 5.000 euro, een certificaat en voor een jaar in bruikleen het kunstwerk ‘Mount Fuji’ van de Rotterdamse kunstenares Iris Roskam.
De feestelijke uitreiking is op 13 mei 2014 vanaf 15.00 uur in de Muiderkerk te Amsterdam.

Naar de top van de pagina

Financiële steun

Het organiseren van de Ab Harrewijn Prijs kost uiteraard geld. Daarom vragen we ook dit jaar weer om uw financiële ondersteuning. Iedere bijdrage of gift, groot of klein, is welkom op NL94-INGB-0009644396 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam. De Ab Harrewijn Prijs is erkend als algemeen nut beogende instelling (anbi).
Meer informatie over de prijs treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. U kunt u op de site aanmelden als donateur.

Naar de top van de pagina

Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:  • Klik hier voor een verslag van de uitreiking van 2013.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Ab Harrewijn Prijs

Naar overzichtspagina projecten

 

Ab Harrewijn Prijs