A leeg A

Juryrapport Ab Harrewijn Prijs 2014

Een jaar geleden kende bijna niemand het woord ‘participatiesamenleving’. Het is een woord met een dubbel gevoel. Enerzijds kan niemand er tegen zijn dat mensen hun lot in eigen handen nemen en zich het lot van hun medemensen aantrekken. Anderzijds krijgt het een zure smaak, wanneer dit vooral gebeurt omdat anderen, zoals de overheid, hen hebben laten vallen.

Ab Harrewijn kende dit dubbele gevoel onder meer uit de tijd dat hij hier in Amsterdam als arbeidspastor de grote ontslagrondes in de scheepvaartindustrie begeleidde. Hij herkende de pijn, maar het was voor hem ook de aanleiding om een zelforganisatie voor de ontslagen arbeiders op te zetten.

Datzelfde dilemma kent ook de jury van de Ab Harrewijn Prijs. Het is ieder jaar weer verheugend om te zien hoeveel projecten – meer dan twintig deze keer – worden opgezet om iets te doen aan maatschappelijke misstanden. Particulier initiatief is bewonderenswaardig. Maar het is ook vaak een teken van collectief falen.

Dat geldt ook voor de terreinen waarop de drie genomineerden zich begeven. De verwachting is dat dit jaar tien procent van de huishoudens in de categorie ‘laag inkomen’ valt. Dat betekent een grote kans op werkelijke armoede. Het aantal daklozen neemt in Nederland sinds het begin van de crisis met 2000 mensen per jaar toe. Bij de opvang van vluchtelingen is Nederland zelfs zo diep gezakt dat Duitsland geen mensen meer hierheen terugstuurt, omdat de menswaardigheid niet gegarandeerd is.

“Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel”, legde het kabinet uit als doel van de participatiesamenleving. Met de uitspraak op zichzelf is niets mis. Maar het leek vooral bedoeld als doekje voor het bloeden bij bezuinigingsbeleid. Zo werd het niet een positieve oproep aan alle Nederlanders, maar een lekke reddingsboei voor degenen die kopje onder dreigen te gaan.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft grote bewondering voor iedereen die probeert wat lucht in de reddingsboei te blazen. Daarom ook waarderen we alle genomineerden met een prijs. We hebben onszelf echter ook opgelegd om een hoofdprijs uit te delen. Dat is ieder jaar weer een moeilijke klus, vooral omdat we vaak appels met peren vergelijken.

Toch was de jury dit jaar unaniem in haar oordeel, omdat er één initiatief was dat zich eigenlijk op alle drie de velden die we eerder noemden beweegt: armoede, dakloosheid en vluchtelingen. Daarbij richt het zich ook nog op een groep die om twee extra redenen kwetsbaar is: vrouwen met medische problemen. De Ab Harrewijn Prijs 2014 gaat dan ook naar het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen.

  • Klik hier voor een kort verslag van de uitreiking.
  • Klik hier voor foto’s van de uitreiking.
  • Klik hier voor informatie van de genomineerden.
  • Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Naar de top van de pagina

Over de prijs

Logo Ab Harrewijn PrijsDe Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Ruard Ganzevoort, (voorzitter De Linker Wang), Ineke van Gent (voormalig Tweede-Kamerlid), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, tel. 010-4049898, e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Naar de top van de pagina

Wilt u het met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:  • Klik hier voor een verslag van de uitreiking van 2013.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Ab Harrewijn Prijs

Naar overzichtspagina projecten

 

Ab Harrewijn Prijs