A leeg A
home > projecten > armoe de baas

Armoe de baasArmoe de baas?!

Het perspectief van de voedselbanken

In 2008 heeft de Sociale Alliantie zich verdiept in het onderwerp 'voedselbanken'. Ze is begonnen van 'onderop' met gesprekken en uitwisselen van ervaringen. Dat gebeurde in vier bijeenkomsten met elke keer dertig voedselbankexperts, twintig interviews met mensen die gebruik maken van een voedselbank en een literatuurstudie over voedselbanken in binnen- en buitenland.

Een eerste concept voor een publicatie is voorgelegd aan de deelnemers van de expertbijeenkomsten in het voorjaar en besproken tijdens de vier Alliantiedagen in het najaar van 2008. Als eindproduct van het project is er het boek 'Armoe de baas - het perspectief van voedselbanken'. Voor de uitvoering van dit project heeft de Sociale Alliantie een subsidie ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 2 december had de Sociale Alliantie haar jaarlijkse overleg met de coördinerende bewindspersoon voor armoedevraagstukken. Dat was voor de laatste keer met staatssecretaris Ahmed Aboutaleb.

Op 28 februari 2009 hielden de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie een bijeenkomst om het boek 'Armoe de baas?!' in kerkelijke kring te presenteren. Bij die gelegenheid werd ook het Dossier Armoede in Nederland 2009 gepresenteerd.

'Armoe de baas' kan worden besteld door € 10,- (prijs is inclusief porto) over te maken op postbanknummer 4270067 ten name van Stichting CliP. Onder vermelding van 'Voedselbank' en uw adresgegevens.

  • Klik hier om meer te lezen over het gesprek met de staatssecretaris.
  • Klik hier om een verslag te lezen van de presentatiebijeenkomst over 'Armoe de baas?!' voor de kerken.
  • Klik hier voor informatie over het project 'Meer dan voedsel alleen', dat de werkgroep eerder uitvoerde.

Externe link:

  • Klik hier om naar de website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten

 

Armoe de baas