A leeg A
Onderzoek Armoede in Nederland 2010

Presentatie nieuw armoedeonderzoek

Armoede in Nederland 2010

Het vijfde armoedeonderzoek ‘Armoede in Nederland’ zal op 4 november 2010 in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht worden gepresenteerd. Dit onderzoek is door kerken, kerkelijke instellingen en evangelische gemeenten gehouden, om na te gaan wat hun rol is bij de armoedebestrijding in Nederland.

Is de kerkelijke hulpverlening door de kredietcrisistijd toegenomen, aan wie wordt deze hulp gegeven, hoe lang zijn deze mensen afhankelijk van deze hulpverlening en om hoeveel geld gaat het daarbij? Het zijn maar enkele vragen waarop het onderzoek antwoorden geeft. Dit jaar is voor het eerst de hulpverlening door moskeeën in het onderzoek meegenomen.

Tijdens de presentatie zal het onderzoeksverslag worden overhandigd aan drs. Herman Kaiser, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres, mgr. dr. Gerard de Korte, Bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving en ds. Peter Verhoeff, Preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Zij zullen kort op de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek reageren.

Onder leiding van kerkjournalist Kees Posthumus is er daarna, naar aanleiding van de aanbevelingen voor landelijke en lokale overheid uit het onderzoek, een debat tussen onder anderen diakenen, Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconiewetenschap en vertegenwoordigers van migrantenkerken.

Het onderzoek, dat plaatsvindt in het Europees Jaar tegen Armoede en Uitsluiting, bevat conclusies en aanbevelingen voor armoedebestrijding aan landelijke en lokale politici en bestuurders, kerkleiders en diaconale organisaties.

Als u aanwezig wilt zijn bij de presentatie, kunt u zich aanmelden bij Marijke Gaastra, e-mail m.gaastra@kerkinactie.nl of tel. (030) 880 18 86.

Klik hier voor de uitnodigingsfolder.

Lees over deze onderzoeken ook:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Gids Betaalbare Vakanties 2010