A leeg A
Arjan Plaisier, Jetta Klijnsma en Gerard de Korte

Presentatie armoede-onderzoek 2013

Klik hier om het rapport te downloaden.

"Wij willen met alles wat in ons is, ook in deze zware tijden, mensen met een kleine portemonnee uit de wind houden", stelde mw. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens de presentatie van het armoedeonderzoek 2013 in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht.

De landelijke overheid heeft hiervoor volgens Klijnsma extra geld ingezet. "Dat is brood- en broodnodig. Dit rapport laat zien dat de samenwerking tussen overheden, op plaatselijk en landelijk niveau, en de kerken essentieel is. Armoede kan ons allemaal overkomen. Wat dat betreft heb ik tijdens mijn werkbezoeken als staatssecretaris ook verdrietige situaties meegemaakt in Nederland."

Naar de top van de pagina

Ondersteunen

Jetta KlijnsmaMet elkaar moeten we schouders eronder zetten, en dat gebeurt al grotendeels." Klijnsma wees de gemeentelijke overheden op hun verantwoordelijkheid om niet alleen na te gaan welke vrijwilligersorganisaties er zijn die kunnen worden ingeschakeld bij de armoedebestrijding, maar om die vrijwilligersorganisaties ook te ondersteunen. Daartoe zouden ook diaconale organisaties kunnen worden gerekend.

Naar de top van de pagina

Centrale rol

Hub CrijnsMinder diaconale organisaties leveren dezelfde financiële bijdrage aan armoedebestrijding als drie jaar geleden. Dit doen ze ondanks de krimp van de eigen middelen. Tegelijkertijd spelen diaconale organisaties een centrale rol als het gaat om immateriële hulp. “Ze stellen hun kerkgebouw ter beschikking, zijn actief in netwerken, platforms, noodfondsen en maatjesprojecten”, zo stelde Hub Crijns, directeur van bureau DISK en mede-oprichter van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, vast tijdens de presentatie van het onderzoek ‘Armoede in Nederland 2013’.

Naar de top van de pagina

Participeren

Arjan PlaisierMensen die diaconale hulp nodig hebben, zijn vooral mensen zonder betaald werk, terwijl structurele kerkelijke hulp nodig blijkt te zijn voor alleenstaande ouders met kinderen en mensen met psychische beperkingen. De overheid zou ook deze mensen de kans moeten geven om te participeren, merkte ds. Arjan Plaisier op. De scriba van het moderamen van de Protestantse Kerk stelde vast dat “armoede (hoe ook gemeten) eerder toe dan afneemt”. Een oorzaak is bureaucratisering. “De procedures van de gemeentelijke overheden vertragen veelal een snelle afhandeling van een hulpvraag, waardoor mensen die financiële steun nodig hebben nog verder in de problemen raken.”

Waardigheid

Gerard de Korte“Vandaag trekken de kerken aan de bel en vragen van de overheid om bescherming van de waardigheid van onze arme burgers”, aldus Mgr. Gerard de Korte, bisschopreferent Kerk en Samenleving en bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij stelde vast dat de economische crises heeft geleid tot een “spectaculaire groei van het aantal hulpaanvragen bij de kerken”. Daarom pleitte hij ervoor om als overheid en samenleving te komen tot “een effectieve aanpak van armoede”, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor actief burgerschap en participatie.
Plaisier: “Als het gaat om armoede, moeten alle hens aan dek. Als de alarmklok luidt, moeten we open oren hebben.”

Naar de top van de pagina

Formulierenberg en wantrouwen grote struikelblokken

Carola Schouten, Andries Ekhart en Kees PothumusCarola Schouten (Tweede-Kamerlid ChristUnie) en Andries Ekhart (wethouder PvdA Leeuwarden) gingen in op zes vragenstellers, afkomstig uit de verschillende kerkelijke organisaties die meewerkten aan het armoedeonderzoek.
Carola Schouten is ervaringsdeskundige in armoede. Door haar eigen ervaringen, maar ook als begeleidster van een alleenstaande moeder die kwijtschelding van schulden aanvroeg. Ze hebben samen wel 15 formulieren moeten doorploegen. En dat lukte niet binnen de gestelde tijd omdat formulieren soms eerst weer aangevraagd moeten worden en andere praktische barrières opdoemden.

“De nieuwe kloof is geworden: wie is wel en wie is niet in staat om door de bureaucratie heen te komen. Die bureaucratie is veroorzaakt om misbruik tegen te gaan. Alles is dichtgetimmerd met regels. Vrijwilligers kunnen daarbij helpen. Wetten en regels zijn generalistisch. Er is een cultuurverandering nodig om meer maatwerk te kunnen leveren."
Een andere misstand is de industrie die ontstaan is via incassobedrijven. Carola Schouten wil met staatsecretaris Klijnsma om tafel over een verbod om te verdienen aan mensen in schulden.

Andries Ekhart geeft de suggestie aan kerkelijke vrijwilligers om ook hulp te bieden om laaggeletterdheid tegen te gaan. Mensen die slecht kunnen lezen, kunnen ook geen formulieren invullen. Hij wil ook stimuleren dat ambtenaren, hulporganisaties en vrijwilligers hun kantoren uitkomen en de wijk ingaan. “Praat met mensen, hoor hun verhaal aan. Maak de stap van wantrouwen naar vertrouwen. Noem het solidariteit, naastenliefde."

Beiden opperen eenzelfde idee om de samenwerking tussen kerk en overheid te verbeteren. En om ambtenaren gevoeliger te maken voor de soms schrijnende situatie waarin mensen in armoede kunnen verkeren.
"Nodig als kerk eens een ambtenaar uit om mee te gaan op werkbezoek bij mensen in armoede. Of geef een cursus over de menselijke maat. Wees assertief als kerken!"

Henk van IJken en Henny Nagelhout

  • Klik hier voor de toespraak van Arjan Plaisier
  • Klik hier voor de toespraak van Gerard de Korte
  • Klik hier voor de toespraak van Jetta Klijnsma
  • Klik hier voor de brief van Jetta Klijnsma over het rapport aan de Tweede Kamer
  • Klik hier om een bericht te lezen over de cijfers van dit rapport
  • Het rapport, de bijlagen en de tabellen van het onderzoek 'Armoede in Nederland 2013' zijn te downloaden van:
    www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek

Naar de top van de pagina

  • Wilt u deze webpagina met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Onderzoek Armoede in Nederland 2010