A leeg A
Armoedesignaal 2011 -  Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties

Armoedesignaal 2012

Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties

Klik hier om het Armoedesignaal 2012 direct te downloaden.

Het Armoedesignaal 2012 is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Raad van Kerken in Nederland. Het bevat onder meer een weergave van een kleinschalige peiling onder zeven diaconale organisaties en noodfondsen. Het aantal hulpvragen vertoont een stijgende lijn ten opzichte van vorig jaar. In Eindhoven steeg de hulpvraag bijvoorbeeld met 10%, maar in Groningen en Den Haag is zelfs sprake van 50% meer hulpvragers.
Het Armoedesignaal geeft daarnaast informatie over diverse relevante onderzoeken die dit jaar gepubliceerd zijn over armoede en schulden en veranderingen in wetgeving. Ook bevat het een uitgebreid hoofdstuk over de visie op en vormen van kerkelijke bestrijding van armoede en belangrijke (digitale) informatiebronnen op dit terrein.

Het Armoedesignaal 2012 is alleen digitaal beschikbaar.
Klik hier om het te downloaden.

Armoedeonderzoek 2013

In 2013 zal opnieuw een uitgebreid oecumenisch 'Armoedeonderzoek' worden gehouden in samenwerking met vele kerkgenootschappen. Dit onderzoek heeft als doel de diaconale hulpverlening vanwege armoede in kaart te brengen. Het Armoedeonderzoek 2013 zal inzicht geven wat de effecten zijn van de crisis op de mensen in een kwetsbare financiële positie en hoe plaatselijke diaconale organisaties hen bijstaan, zowel via financiële steun als andere vormen van hulpverlening.

Het Armoedesignaal 2012 en het Armoedeonderzoek 2013 staan in lijn van eerdere armoedeonderzoeken van de kerken. Lees meer over deze onderzoeken:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Onderzoek Armoede in Nederland

Naar overzichtspagina projecten

 

Armoedesignaal 2012