A leeg A
home > projecten > onderzoek armoede in nederland
Onderzoek Armoede in Nederland 2010

Onderzoek Armoede in Nederland

'Armoede in Nederland 2013'
verschenen op 31 oktober 2013.
Klik hier >

De kerken hebben al enkele malen het onderzoek 'Armoede in Nederland', naar financiële hulp door kerken, uitgevoerd. De kerken vinden het van groot belang om in beeld te brengen hoe zij betrokken zijn bij hulpverlening aan mensen die financieel in de knel raken in onze samenleving. Plaatselijke kerken hebben daar zelf soms onvoldoende zicht op, terwijl het wel van groot belang is voor hun eigen beleid. Ook samenleving en politiek hebben vaak geen idee van de betrokkenheid van kerken. Diaconieën en parochiële caritas instellingen hebben sterker de vinger aan de pols van armoede en sociale noden dan zijzelf en anderen zich realiseren. Daar komen belangrijke signalen uit voort. Die moeten gezien worden; ze mogen niet onopgemerkt blijven.

2010

Het onderzoek van 2010 is het vijfde onderzoek in een reeks die in 2002 begon. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft hier steeds een actieve rol bij gespeeld. In 2002 verscheen 'De kerk als vangnet?' Aan dit onderzoek deden protestantse diaconieën en enkele bisdommen mee. In 2005 en 2006 werd onderzoek gepubliceerd dat gedaan was onder alle diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.
In het onderzoek van 2008 deden meer kerkgenootschappen aan het onderzoek meewerkten. In 2010 werd het onderzoek herhaald in nog bredere samenwerking.

2011

In 2011 is een korte internetpeiling gehouden. Onder meer naar aanleiding daarvan is op 19 september 2011 het 'Armoedesignaal 2011' verschenen. Dit is een handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties.

2012

Op 17 november 2012 verscheen een vervolg hierop: 'Armoedesignaal 2012'.

2013

In 2013 is een nieuw onderzoek naar hulpverlening door kerkelijke organisaties in Nederland gehouden.
Lees meer >

De presentatie van het rapport vond plaats op 31oktober 2013.
Lees meer >

Lees over deze onderzoeken ook:

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina projecten

 

Onderzoek Armoede in Nederland
Onderzoek Armoede in Nederland 2008