A leeg A
home > projecten > de boodschappenmand
De Boodschappenmand - koopkracht in de praktijk

Portretten van het dagelijks leven

In oktober 2011 gaf de werkgroep de publicatie 'De Boodschappenmand' uit, met portretten van mensen die van een laag inkomen rond moeten komen. In 2012 gaat de werkgroep in vervolg hierop een nieuwe bundel interviews met huishoudboekjes publiceren.
Andere partnerorganisaties in de Sociale Alliantie hebben soortgelijke plannen. Iedere organisatie legt zijn eigen accenten. Er is overleg en afstemming rond deze publicaties.

Voorbeelden van vlees en bloed

Samen maken we de gevolgen zichtbaar voor verschillende groepen mensen. Mensen van vlees en bloed die te maken hebben met de (nadelige) gevolgen van de Wwb en de Wwnv.
De ene organisatie legt daarbij meer het accent op werkende armen, de andere op mantelzorgers en weer een andere op mensen met een chronische ziekte of beperking. Wat ons bindt is dat deze mensen allemaal op de een of andere manier geraakt worden door het overheidsbeleid.

Onderzoek vanuit cliëntenperspectief

We maken onze eigen portretten omdat we soms ook twijfels hebben bij de officiële onderzoeken waarop het kabinet zich baseert zoals van Nibud, CBS of andere bureaus.
Het Nibud gaat er bijvoorbeeld van uit dat mensen gebruik maken van alle voorzieningen die er zijn (wat in de praktijk lang niet altijd het geval is). Of omdat er normbedragen gehanteerd worden die ver van de praktijk af liggen en omdat bijvoorbeeld een kostenpost als aflossing van schulden niet meegenomen wordt. Dat maakt het nodig om het perspectief van cliënten ook duidelijk zichtbaar in te brengen.

Middel voor invloed op beleid

De portretten van mensen zijn bedoeld als middel om het landelijke en lokale overheidsbeleid te beïnvloeden. Landelijk materiaal kan gebruikt worden om lokaal mensen te informeren, de discussie te verlevendigen en de gevolgen voor individuele mensen zichtbaar te maken. Geen verhaal zo krachtig als het eigen verhaal van mensen.

Samenwerking en afstemming

In de Sociale Alliantie worden de resultaten van de verschillende onderzoeken en portretten met elkaar uitgewisseld en afgestemd. De onderzoeken verschillen soms van opzet en accenten, maar hebben elk hun eigen insteek. De organisaties informeren elkaar, werken samen in de werving en wisselen onderling gegevens uit. Deze samenwerking levert materiaal op dat niet alleen gebruikt kan worden in de lokale praktijk maar levert ook stof op voor het jaarlijkse gesprek met de staatssecretaris.

Overzicht beschikbare onderzoeken

Klik hier voor een overzicht van de onderzoeken en ‘levende portretten’ die er in 2012 lopen en/of in gang gezet worden. Naast de toelichting op het accent van die onderzoeken vindt u ook contactgegevens en verwijzingen naar websites zodat u meer informatie kunt opvragen en het betreffende onderzoek in uw plaats kunt gebruiken.

  • Klik hier voor het overzicht van plannen 2012.
  • Klik hier om 'De Boodschappenmand' uit 2011 gratis te downloaden (1,5 MB).
  • Klik hier om één van de interviews uit de publicatie van 2011 te lezen.
  • Klik hier om het omslag van 'De Boodschappenmand' in hoge resolutie te downloaden (7 MB).Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina projecten

 

Gids Betaalbare Vakanties 2010
Gids Betaalbare Vakanties 2011