A leeg A
home > projecten > eerlijk zullen we alles delen
Symposium Eerlijk zullen we alles delen

Symposium 'Eerlijk zullen we alles delen'

30 november 2013

Klik hier om de uitnodigingsflyer te downloaden.

In vervolg op het in november 2012 georganiseerde Symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ organiseren arbeidspastoraat DISK, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en Justitia et Pax op 30 november a.s. het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’. Dit motto met een knipoog naar het Sinterklaasfeest een paar dagen later.
Het symposium ‘Eerlijk zullen we alles delen’ zal plaatsvinden op zaterdag 30 november van 10:00 tot 16:00 uur op het Ds. Pierson College, Geraert Ter Borchstraat 1, 5212 CZ ’s-Hertogenbosch (vlakbij het NS station ’s-Hertogenbosch Oost).
De centrale inleiding wordt verzorgd door Dr. Theo Salemink. Hij is historicus en theoloog, verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg.

Naar de top van de pagina

Programma

Theo Salemink10.00 uur Opening door een bestuurder van de Konferentie Nederlandse Religieuzen
10.10 uur Dr. Theo Salemink met de toespraak ‘Wie betaalt de crisis? Over een rechtvaardige verdeling van inkomen en arbeid’
11.00 uur Eerste workshopronde
12.30 uur Middagpauze met lunch en bezoek van de stands van aanwezige organisaties
13.30 uur Tweede workshopronde
15.10 uur Korte terugblik en afronding, napraten met een drankje

Tijdens de pauzes en aan het einde van de dag kunnen de deelnemers aan het Symposium een stand of tafel met informatie van de verschillende organisaties bezoeken.

Naar de top van de pagina

Nadruk op workshops

Het Symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ uit 2012 werd gekenmerkt door een informatieve en ethische benadering, die veel stof tot nadenken gaf. Het digitale verslagboek is te vinden op:
www.disk-arbeidspastoraat.nl/crisis10.pdf
.

Dit jaar vestigen de organisatoren de aandacht op handelingsperspectieven, het in het in praktijk brengen van een eerlijkere economie en hoe deze vorm te geven in het dagelijks leven. Liefst dertien organisaties melden in hun workshop ideeën en praktijken voor een eerlijker, socialer, duurzamer manier van economisch handelen: dichtbij of verweg, met ruileconomie of met geld, met mensen of met middelen. De workshops zijn voor een deel informatief (je kan er wat leren) en voor een deel meedenkend (is deze vorm ook iets voor mij, voor ons?) en voor een deel uitwisselend (ik heb, wij hebben het volgende ontdekt).

Er zullen twee rondes met workshops worden verzorgd door een aantal organisaties, waarbij iedere deelnemer per ronde aan één workshop zal kunnen deelnemen. Naar gelang het aantal deelnemers aan de dag kunnen per workshop 10 tot 20 deelnemers meedoen. De workshops hebben telkens een duur van ongeveer 1.5 uur.

Naar de top van de pagina

Workshops

 1. Landelijk Bureau DISK: Spelworkshop Spelenderwijs Duurzaam
 2. Cordaid – Bond zonder naam
 3. Transition Towns
 4. Triodos - “Iedereen is bankier”
 5. Stichting STRO – ‘Het Nieuwe Geld’
 6. SchuldHulpMaatje - Een sterk interkerkelijk netwerk op terrein van vrijwillige schuldhulp
 7. Justitia et Pax – ‘Mensenrechten, wat kost dat eigenlijk?’
 8. Arme Kant van Nederland/EVA - Barmhartigheid en gerechtigheid
 9. Genoeg - Meer doen met minder
 10. Emmaus Beweging – Eerlijk delen!?
 11. Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch - Beweging van barmhartigheid
 12. Omslag - Werkplaats voor Duurzame ontwikkeling
 13. Kerk in Actie - Groene kerken bewegen naar duurzaamheid

Klik hier voor meer uitgebreide beschrijvingen van de workshops.

Naar de top van de pagina

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan het Symposium bedragen 10 euro inclusief lunch en we vragen de deelnemers om dit bedrag bij het binnenkomen gepast bij u te hebben. We gaan er van uit dat eventuele reiskosten gedeclareerd kunnen worden bij uw eigen (diaconale) organisatie.
Aanmelden kan per e-mail bij het secretariaat van de KNR: cmbr@knr.nl.

Naar de top van de pagina

Verdere informatie

Plaats: Ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch. Kijk op dspierson.mwp.nl
Vervoer per auto: raadpleeg bijv. route.anwb.nl/routeplanner of het eigen navigatiesysteem. Bij de school kunt u gratis parkeren.
Openbaar vervoer: reis naar NS station ’s-Hertogenbosch-Oost.
Het College is naast het station.

Naar de top van de pagina

Verslag en powerpoints

Na afloop van het Symposium ‘Eerlijk duurt het langst’ zullen de organisatoren verslagen, impressies en powerpoints digitaal beschikbaar stellen via hun websites.

 • Klik hier voor een korte uitnodigingsflyer voor de bijeenkomst.
 • Klik hier voor meer uitgebreide beschrijvingen van de workshops.

Externe links (hoofdorganisatoren):

Wilt u dit artikel met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Naar de top van de pagina

Naar overzichtspagina projecten

 

Ab Harrewijn Prijs