A leeg A
Paneldebat over aanpak schuldenproblematiek

Het tij moet keren bij aanpak schulden

Rechtszitting, debat en uitreiking certificaten schuldhulpmaatjes

Aan de vooravond van het Tweede Kamerdebat over de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening vond maandag 20 juni in Rotterdam een werkbezoek aan de rechtbank plaats. Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de projectalliantie SchuldHulpMaatje hadden lokale en landelijke politici uitgenodigd om bij een rechtszitting aanwezig te zijn van mensen met betalingsachterstanden. Voor één dag stond niet de papieren werkelijkheid, maar de harde alledaagse werkelijkheid van mensen met schulden centraal.

Rechtszitting

Tijdens de zitting werd al snel duidelijk dat het niet om zomaar een aantal gevallen gaat, maar om zo’n 300 tot 700 mensen per dag, alleen al in Rotterdam! De schuldeiser, in dit geval een ziektekostenverzekeraar, laat mensen dagvaarden bij de rechtbank om zo een rechterlijke dwang in de hand te hebben wat betreft de betaling. De schulden variëren van een luttele 16 euro tot duizenden euro’s. De oorzaken zijn divers: mensen die door dakloosheid geen post ontvangen hebben, mensen die doordat ze werkloos zijn niet genoeg geld hebben om de rekeningen te kunnen betalen. Maar ook mensen die wel betaald hebben, maar waarbij de betreffende instantie een fout gemaakt heeft. In dat laatste geval kan de kantonrechter nog iets betekenen voor de gedagvaarden, maar in de meeste zaken kan de rechter alleen maar het vonnis ‘betalen’ uitspreken. Kantonrechter mr. J.C. Nouwt waarschuwt bij elke rechtszitting dat ze geen schulden kwijt kan schelden en geen betalingsregeling kan treffen. Ze voelt zich met handen en voeten gebonden. “We sturen ze gewoon het bos in. Want zo’n rechterlijke uitspraak verhoogt het schuldbedrag met een kleine 400 euro.”

Naar de top van de pagina

Debat

Cymthia Ortega opent de nieuwe website www.uitdeschulden.nuNa het werkbezoek vond er een debat plaats over de vraag hoe schuldhulpverlening in Nederland doeltreffender en slagvaardiger georganiseerd kan worden. Aan het debat namen deel: Cynthia Ortega, lid Tweede Kamer voor de Christen Unie, vertegenwoordigers van het Rotterdamse stadsbestuur, landelijke en lokale kerken en een christelijke schuldhulporganisatie. Ortega is stellig in haar mening: “Maken incassobureaus in feite geen misbruik van de rechterlijke procedures door gelijk tot dagvaarden over te gaan in plaats van te kijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden?” Een moratorium zou volgens haar uitkomst kunnen bieden. In dat geval wordt het crediteuren voor een bepaalde tijd onmogelijk gemaakt om, ten behoeve van de betaling van schulden, zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Ook de andere panelleden zagen mogelijkheden in een moratorium.

Waar de panelleden het in ieder geval over eens waren, was de urgentie van een andere aanpak voor de schuldenproblematiek. Het tij moet gekeerd worden, want tot nu toe groeit het aantal mensen met schulden met de dag en de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn groot. Het niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen confronteert schuldenaars in toenemende mate met invorderingsprocedures via de rechter en daardoor met nog hogere schulden. Voor de rechterlijke macht betekent dat een verhoging van het aantal zaken. Verandering in de huidige wetgeving en uitvoering van schuldhulpverlening is dus dringend gewenst.

Naar de top van de pagina

SchuldHulpMaatje

Ook bij de landelijke kerken en christelijke schuldhulporganisaties heeft de schuldhulpproblematiek prioriteit. Daarom hebben ze hun krachten gebundeld in het project ‘SchuldHulpMaatje’. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening, zodat mensen preventief ondersteund worden om (meer) schulden te voorkomen en schulden op te lossen. In plaatsen als Lelystad, Hellendoorn, Den Haag en Delft is deze aanpak in de praktijk succesvol gebleken.

Naar de top van de pagina

Uitreiking certificaten

Uitreiking van de certificaten aan Rotterdamse schuldhulpmaatjesOok in Rotterdam is, in samenwerking met migrantenkerken, het project SchuldHulpMaatje van start gegaan. Deze middag vond de officiële uitreiking van de certificaten plaats van de eerste getrainde SchuldHulpMaatjes in Rotterdam. De maatjes zijn zeer gemotiveerd om hun medemens te ondersteunen om grip op de knip en daarmee grip op hun leven te krijgen. Maatje en ondernemer Frans Schot: “Ik ben met mijn cliënt mee geweest op sollicitatiebezoek. Na afloop zei hij: “You make me grow”. Dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Vandaag is hij aan het werk gegaan. Daardoor heeft hij nu al nieuwe schulden kunnen voorkomen.”

Naar de top van de pagina

Nieuwe website in de lucht

Aan het einde van de middag lanceerde Tweede Kamerlid Cynthia Ortega de nieuwe website www.uitdeschulden.nu. Deze site is specifiek gericht op mensen met schulden. Ze vinden hier handvatten om zelf aan de slag te gaan om geldproblemen op te lossen, verwijzing naar de helpdesk en hoop op een betere toekomst zonder schulden.

Naar de top van de pagina

Projectalliantie SchuldHulpMaatje

SchuldhulpmaatjeIn de Projectalliantie SchuldHulpMaatje werken samen: Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Evangelische Alliantie, Vereniging Samen Kerk zijn in Nederland, de Protestants Christelijke Ouderenbond, de Vincentius Vereniging Nederland, Modus Vivendi, De Budgetteer, Bos Consulting en Crown Financial Ministries. Meer informatie is te vinden op www.schuldhulpmaatje.nl.

  • Klik hier voor een verslag van het symposium Kerken en schuldhulp van 12 februari 2011.
  • Klik hier voor informatie over de publicatie 'Eerste Hulp Bij Schulden'.

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Eerste Hulp Bij Schulden

Naar overzichtspagina projecten

 

Eerste Hulp Bij Schulden