A leeg A
Symposium Schuldhulp 12 februari 2011

Schuldhulpmaatje volop in de belangstelling

'Leger van maatjes gezocht'

Zo’n 300 predikanten, diakenen en diaconale vrijwilligers bezochten op 12 februari  het symposium 'Schuldhulp: samen lukt ‘t'.
SchuldHulpMaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die mensen met financiële problemen ondersteunen. Hun hulp is gericht op preventie of op ondersteuning bij een traject van schuldhulpverlening. Daarbij werken zij samen met bureaus voor schuldhulp, sociale diensten en andere maatschappelijke instellingen. De bezoekers konden zich tijdens het symposium verdiepen hoe een dergelijke samenwerking  succesvol kan worden opgestart en vorm krijgen.
Cynthia Ortega spreekt op het symposium Schuldhulp: samen lukt 'tCynthia Ortega, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie mocht als eregast het symposium openen. Zij toonde zich opgetogen over het succes van het project tot nu toe.  Met veel passie riep ze iedereen, ook haar collega's in de Tweede Kamer, op om vooral door te gaan met de steun aan dit project. De nood is hoog en we hebben een leger van maatjes nodig, aldus Cynthia.
Vorig jaar nam de Tweede Kamer haar motie aan met het voorstel van een opstartsubsidie voor SchuldHulpMaatje. Ortega hield later op de dag tevens een workshop over regelgeving en hoe kerken kunnen inspelen op het beleid van de overheid. De bezoekers konden in totaal kiezen uit een 15-tal workshop om kennis te maken met alle facetten van het project.  

Praktijk

De workshops werden verzorgd door mensen uit het werkveld en daardoor kunnen putten uit een schat aan ervaring.
Projectleider Peter Rijsdijk legde uit hoe je en SchuldHulpMaatjesproject in je eigen woonplaats kunt beginnen. Een taak die je niet moet onderschatten, maar waarmee je voorziet in een enorme behoefte, dat is hem vanaf de start van het project overduidelijk geworden.
Vertegenwoordigers van de pilotgemeenten, Lelystad, Hellendoorn en Delft deelden uit van hun eigen praktijkervaring met noodhulp. Hoe pak je het structureel goed aan en ben je als gezamenlijke locale kerken een serieuze partner voor de locale overheid?
Behalve de technische en wettelijke kant van schuldhulp kwamen ook meer psychologische aspecten aan de orde; zoals hoe ga je om met slachtoffergedrag, gedragsverandering van de cliënt en persoonlijkheidsfactoren zowel bij de cliënt als het maatje? Trainster Ilse de Lange maakte duidelijk welke mogelijke valkuilen hierbij om de hoek komen kijken. In de driedaagse training voor maatjes wordt aan dit onderwerp uitgebreid aandacht besteedt. Het is leuk om te weten dat er inmiddels ook een Engelse versie beschikbaar is van de maatjestraining.

Stand van zaken

Interview met lokale projecten SchuldhulpmaatjeDe belangstelling voor SchuldHulpMaatje is overweldigend. Veertig gemeentes uit alle delen van het land hebben belangstelling getoond voor het project. Vijf gemeenten zijn er al mee aan de slag gegaan en nog eens vijf staan daarvoor in de startblokken. Tijdens het symposium gingen veel informatiemappen mee naar huis en projectleider.  Rijsdijk verwacht dat het aantal aanvragen verder snel zal toenemen. Het is duidelijk dat SchuldHulpMaatje voorziet in een toenemende behoefte aan hulp bij financiële nood.
Op initiatief van Cynthia Ortega heeft de overheid een opstartsubsidie beschikbaar gesteld voor het project. Voorwaarde is dat in juli 25 gemeenten in het land 600 vrijwilligers getraind en al actief zijn als SchuldHulpMaatje. Een enorme uitdaging, maar het ziet er naar uit dat voor het eind van het jaar het gestelde doel ruimschoots is overschreden.

SchuldHulpMaatje is een samenwerkingsproject van het Platform voor Christelijke Schuldhulp met Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, SKIN (migrantenkerken), de Evangelische Alliantie en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en het Leger des Heils.
De kern van het maatjesproject is dat locale kerken hun krachten bundelen voor financiële noodhulp in hun woonplaats en daarvoor samenwerken met de locale dienstverlenende instellingen, Sociale Diensten en bureaus voor schuldhulp. Een coördinator stuurt de activiteiten van de maatjes aan. Dankzij hun inzet worden wachttijden bij bureaus voor schuldhulp verkort en soms sociale ellende zoals bijvoorbeeld een huisuitzetting voorkomen. Bovendien richten de maatjes zich ook op gedragsverandering van hun cliënt waardoor een mogelijke herhaling van de problemen in de toekomst wordt voorkomen.

Wie belangstelling heeft voor het project SchuldHulpMaatje kan contact opnemen met de organisatie via info@schuldhulpmaatje.nl.

  • Klik hier voor informatie over de publicatie 'Eerste Hulp Bij Schulden'.

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Eerste Hulp Bij Schulden

Naar overzichtspagina projecten

 

Eerste Hulp Bij Schulden
Symposium Schuldhilp 12 februari 2011