A leeg A
Symposium Schuldhulp 12 februari 2011

Kerk en Schuldhulp

Symposium 'Samen lukt 't'
12 februari 2011

Op 12 februari organiseert het samenwerkingsverband van de Evangelische Alliantie (EA), Kerk in Actie, LKDB, PCOB en SKIN in Veenendaal een symposium over het thema: ‘Schuldhulp: samen lukt ‘t!’ SchuldhulpMaatje is een groot project om vrijwilligers uit kerken toe te rusten voor schuldhulpverlening. Het symposium is bedoeld om predikanten, oudsten, diakenen en diaconale vrijwilligers bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied van schuldhulp en lokale samenwerking.

Het symposium informeert over de aanbevelingen en succesfactoren van lokale kerkelijke samenwerking. Maar ook over concrete mogelijkheden voor kerkelijke vrijwilligers om waarde toe te voegen aan het reguliere schuldhulptrajact. In hoofdlezingen en workshops komen een aantal voorbeeldprojecten in beeld op gebied van lokale (kerkelijke) samenwerking. Daarbij is er uitgebreide aandacht voor de training en toerusting van schuldhulpvrijwilligers en het recent gestarte interkerkelijke SchuldHulpMaatje-project.

Schuldhulpmaatjes

SchuldhulpmaatjeDoel van het project is om mensen in nood beter te bereiken en samenwerking tussen kerkelijke vrijwilligers en professionals te bevorderen. Schuldhulp wint aan effectiviteit als gemeentelijke instanties, professionele organisaties en kerken/vrijwilligers samenwerken. Kundige vrijwilligers kunnen het werk van professionele bureaus voor schuldhulp en sociale diensten gericht ondersteunen.
Schuldhulpmaatjes werken zij samen met hun cliënt. Zij nemen niet het probleem uit handen maar helpen de cliënt door een moeilijke tijd en ondersteunen hem/haar bij het leren van een nieuwe financiële gedragsstijl. Want de schuldhulp is voor niets geweest als een cliënt weer terug zou vallen in oude uitgavenpatronen.

Het SchuldhulpMaatje-project is opgestart met steun van de overheid. In juli 2011 moeten er ongeveer 600 maatjes actief zijn in 25 plaatsen in Nederland. Deze vrijwilligers doorlopen een driedaagse training voordat zij aan het werk mogen. Deze is gebaseerd op de kennis en ervaring van professionele bureaus voor schuldhulp en diaconieën. Elke vrijwilliger die met goed gevolg de cursus doorloopt krijgt een certificaat dat garant staat voor zijn deskundigheid en betrouwbaarheid.

Programma

09.30 Inloop
10.00 Start programma - welkom door gastvrouw Vincenza La Porta
10.05 Introductie thema door Cynthia Ortega
10.20 Presentatie Schuldhulpmaatje-project door Peter Rijsdijk
10.35 Lezing door Jaap Ketelaar – Do’s en don’ts van locale christelijke samenwerking
11.00 koffie/thee pauze
11.30 Korte presentatie van 4 pilotplaatsen
12.10 Interactie met de zaal
12.30 Lunchpauze & standbezoek
13.30 Workshopronde 1
14.40 Workshopronde 2
15.55 Slotwoord door Jan Wessels
16.00 Afsluitend ontmoeting

Aanmelden

De kosten bedragen € 20,- p.p. (incl. lunch). Groepskorting: bij aanmelding van 5 personen uit één gemeente 1 persoon gratis.
Locatie: Ichthuscollege, Vondellaan 4, Veenendaal.
Aanmelding: www.ea.nl.
Meer info: www.ea.nl en www.schuldhulpmaatje.nl.

  • Klik hier voor informatie over de publicatie 'Eerste Hulp Bij Schulden'.

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Eerste Hulp Bij Schulden

Naar overzichtspagina projecten

 

Eerste Hulp Bij Schulden
Symposium Schuldhilp 12 februari 2011