A leeg A
SchuldHulpMaatje

Minisymposium SchuldHulpMaatje

"Rutte II zwijgt over schuldhulp"

Cynthia Ortega-Martijn“Ik heb het regeerakkoord erop nagelezen, maar het woord schuldhulpverlening komt er niet in voor”, zegt ex-Kamerlid voor de ChristenUnie Cynthia Ortega-Martijn. “En dat terwijl het aantal mensen met schulden drastisch toeneemt.”

Volgens Hub Crijns, directeur van arbeidspastoraat DISK, stapelt de nieuwe regering probleem op probleem. “De werkloosheid stijgt waardoor meer gezinnen in de problemen komen, maar de WW wordt korter en lager. Banken laten we niet omvallen, maar mensen wel.”

Maandag 5 november gingen lokale bestuurders, beleidsambtenaren en coördinatoren van lokale projecten van SchuldHulpMaatje met elkaar in discussie over de effecten van samenwerking tussen gemeentelijke schuldhulpverlening en vrijwilligersorganisaties. SchuldHulpMaatje is een projectalliantie van landelijke kerken en christelijke schuldhulporganisaties. Hierin zorgen lokale kerken, overheden en maatschappelijke organisaties voor vrijwillige ondersteuning bij schuldhulpverlening. Inmiddels zijn er op drieënveertig plaatsen in Nederland circa 1000 gecertificeerde vrijwilligers actief en worden al 2500 mensen geholpen.

Aanpak van schulden

Joke de KockJoke de Kock, voorzitter van de NVVK gaf aan dat vrijwilligers vooral een mentale ondersteunende rol moeten spelen en pleitte voor sterke taakafbakening tussen de professionele inzet en vrijwillige inzet. Cynthia Ortega-Martijn is overtuigd van de effectiviteit van inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening. Maar er moet volgens haar meer gebeuren, want er staat gemeenten veel te wachten nu ze volledig verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening. Als ze ‘out of the box’ denkt komt ze met tientallen punten ter verbetering van de aanpak van schuldhulpverlening. Zo zou bijvoorbeeld schuldhulp bij één ministerie en onder één wet moeten vallen, en zou er meer maatwerk binnen schuldhulp moeten komen. De gemeente heeft nu de regierol, maar moet vervolgens ook alle bevoegdheden krijgen om deze rol succesvol uit te kunnen voeren.

Elke euro verdient zich drie keer terug

Ortega roept gemeenten op om vrijwilligers structureel in te zetten en te ondersteunen, want dat levert wat op. Om precies te zijn verdient elke euro die in het project gestoken wordt zich drie keer terug. Dat hebben verschillende onderzoeken aangetoond.

Zonder vrijwilligers geen toekomst

Trudi NederlandTrudi Nederland van het Verwey-Jonker Instituut citeert één van de geïnterviewden voor haar onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening. “Zonder vrijwilligers is er geen toekomst voor de schuldhulpverlening. De beroepskracht krijgt steeds meer de taak om de regie te voeren en de vrijwilligers te ondersteunen. Tegelijkertijd betekent het werken met vrijwilligers aan de voorkant een fikse besparing.” Trudi: “Veel gemeenten aarzelen om samen te werken met levensbeschouwelijke organisaties. Dat is niet nodig. Zeker niet als beide partijen zich aan twee belangrijke voorwaarden houden: een goede taakafbakening voor de vrijwilliger en de professional en goede deskundigheidsbevordering. Uiteindelijk is iedereen beter af door inzet van vrijwilligers: degene die in de schulden zit, de gemeente en de schuldeiser.”

Kerken voeden steeds meer mensen

Hub CrijnsHub Crijns: “In de samenleving vallen steeds meer gaten. Kerken zien waar het tekort zit. Ze organiseren diaconale initiatieven, ze doen oproepen aan de politiek en de samenleving en ze bieden mensen perspectief. Daar zit de kracht van de kerkelijk vrijwilliger. De diaconale initiatieven bestaan uit eetprojecten, voedselbanken, ruilwinkels, inloophuizen, maatjesprojecten et cetera. Het komt erop neer dat de kerken steeds meer mensen voeden.”
SchuldHulpMaatjes helpen mensen, samen met professionals, aan perspectief: door achter de voordeur te helpen met het dichtdraaien van de schuldenkraan en het helpen met gedragsverandering.

In Hellendoorn zijn de schuldhulpmaatjes ondergebracht in de stichting BOOM (Budget Op Orde Maken). De gemeente Hellendoorn is er blij mee. “Boom heeft zich bewezen”, zegt wethouder Ria Bakhuis. Maar de zestig vrijwilligers die Boom in twee jaar opgeleid heeft, konden de vraag naar ondersteuning niet aan. Daarom worden nu nog eens dertig maatjes opgeleid vanuit een gemeentelijke subsidie. Naast de opleidingssubsidie staat Gemeente Hellendoorn niet stil:. Voor iedere inwoner krijgt de stichting Hulpfonds Hellendoorn nu 1,50 euro in plaats van 1 euro. Hiermee kunnen ze door crisisnoodhulp huisuitzettingen voorkomen en de deurwaarder voor veel mensen buiten de deur houden.

Klik hier voor een uitgebreider verslag van dit minisymposium.

Externe links:

Naar de top van de pagina

Naar startpagina project Eerste Hulp Bij Schulden

Naar overzichtspagina projecten

 

Eerste Hulp Bij Schulden