A leeg A
Armoede en recht doen

Armoede en recht doen

Helpen onder protest in de praktijk

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Kerkinactie brengen een handreiking uit onder de titel 'Armoede en recht doen - helpen onder protest in de praktijk'.

‘Armoede en recht doen - helpen onder protest in de praktijk’ is de nieuwe uitgave van de Arme Kant van Nederland/EVA en Kerk in Actie. Deze publicatie is een vervolg op de eerdere uitgave ‘Helpen onder Protest’ uit 2005.
‘Armoede en recht doen’ biedt een brede waaier van bestaande initiatieven waar ‘meer dan helpen alleen’ en rol speelt. Het is daarmee een bron van ideeën en inspiratie voor groepen die ook een goede koppeling tussen barmhartigheid en gerechtigheid willen maken.
Het uitgangspunt ‘helpen onder protest’ geeft aan dat bij de bestrijding van armoede door diaconieën, PCI-en en werkgroepen de bijbelse motieven van recht doen centraal staan. Herman Noordegraaf geeft in een inleiding in het boek een toelichting op deze motieven. Tegelijk haakt ‘helpen onder protest’ aan bij de rechten van burgers die nationaal en internationaal erkend worden. Hub Crijns beschrijft wat de relatie is tussen mensenrechten en armoedebestrijding. Deze publicatie komt uit op het moment dat hier veel aandacht voor is vanwege het Europees Jaar tegen armoede en uitsluiting.
In de diaconale praktijk zijn vier vormen van helpen onder protest te onderscheiden:

  • Het versterken van armen bij het verkrijgen van hun rechten.
  • Het stimuleren in kerk en samenleving van bewustwording en erkenning van armoede.
  • Het signaleren en aankaarten van knelpunten bij lokale en regionale bestuurders en uitvoerders.
  • Het aanspreken van de landelijke politiek op het armoede- en inkomensbeleid.

In ‘Armoede en recht doen’ worden van deze vier vormen voorbeelden beschreven van plaatselijke diaconale initiatieven. Toegevoegd is een handreiking hoe je hiermee zelf aan de slag kunt gaan in je eigen burgerlijke gemeente. ‘Armoede en recht doen’ stimuleert om naast diaconale hulpactiviteiten tegen armoede aandacht te vragen voor structurele verbeteringen. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat armoede hoog op de agenda staat. Door ervoor te zorgen dat mensen de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben. Door samen met betrokkenen concrete voorstellen te doen, zodat hun situatie daadwerkelijk verbetert.

'Armoede en recht doen - helpen onder protest in de praktijk’, Arme Kant van Nederland/ EVA en Kerk in Actie, 156 p., ISBN/EAN 978-90-75684-20-9, prijs € 7,50.

  • Klik hier om deze publicatie te bestellen.
  • Klik hier voor een bestelfolder voor verdere verspreiding.
  • Klik hier voor een impressie van de presentatiebijeenkomst van 8 juni 2010.
  • Klik hier voor meer informatie over de eerste handreiking 'Helpen onder protest' uit 2005.

Naar boven

Naar startpagina project Helpen onder protest

Naar overzichtspagina projecten

 

Helpen onder protest