A leeg A
Aanbieding boek Armoede en recht doen

Armoede en recht doen

Presentatie 8 juni 2010

Klik hier om meer over het boek te lezen

“We moeten de rijken helpen zodat ze de armen zien”, merkte ds. Klaas van der Kamp, algemeen-secretaris van de Raad van Kerk in Nederland, op tijdens de aanbieding van de nieuwe brochure ‘Armoede en recht doen’.

De brochure Armoede en recht doen – helpen onder protest in de praktijk werd op dinsdagmiddag 8 juni door Klaas van der Kamp aangeboden aan Willie Roskam-Kroeze, tot voor kort wethouder Sociale Zaken voor de ChristenUnie in Hellendoorn en Lútzen Miedema, diaconaal predikant van de protestantse gemeente in Zwolle en universitair hoofddocent aan de VU in Amsterdam. In zijn inleiding benadrukte Klaas van der Kamp dat het niet alleen nodig is om in de kerken barmhartigheid te doen door mensen in armoedesituaties bij te staan, maar dat het bij armoede vooral ook gaat om gerechtigheid doen. “Door de rijken de armen in Nederland te laten zien, helpen wij hen om gerechtigheid te doen. We moeten zichtbaar maken wat er gebeurt.” Daarnaast zegde hij toe dat de Raad van Kerken in Nederland, als de verkiezingskoorts wat is geluwd, met alle politieke partijen in gesprek wil gaan over armoede in ons land.

Mensen mondiger maken

Willie roskam-KroezeWillie Roskam-Kroeze stelde in haar toespraak vast dat het uitsluiten van armoede een fata morgana is. De armen zullen volgens het bijbelwoord immers altijd bij ons zijn. Dit is geen berustende vaststelling, maar een aansporing om ons tot het uiterste in te zetten, aldus Willie Roskam-Kroeze. Zij noemde als voorbeeld de hulp die aan mensen wordt gegeven bij het invullen van formulieren voor overheidsinstellingen. Je kunt die mensen de helpende hand bieden door samen met hen de benodigde documenten in te vullen, maar vaak is er ook een achterliggende oorzaak, zoals een gebrek aan basisvaardigheden. Dan kan een cursus Lezen en schrijven, zeker op de lange termijn, meer voor deze mensen betekenen om hen mondiger te maken en beter gebruik te kunnen maken van voorzieningen.

Luisterhouding

Lútzen MiedemaVolgens Lútzen Miedema is het belangrijk dat arme mensen zelf aan het woord komen. “Onze houding als diaconaat is een luisterhouding.” Voor de politiek is het belangrijk om contact te leggen met armen in Nederland. “Ze moeten met elkaar praten, en ik organiseer dat soort gesprekken, bezoeken aan de keukentafel bij mensen thuis. Na afloop van een gesprek met een arme, vang ik als diaconaal predikant de betreffende politicus op. Dat is nodig, want zij zijn altijd ontdaan. Mensen laten hun hart spreken”.
We zullen steeds meer rekening moeten gaan houden met de ‘verkleuring van de armoede’, merkte Lutzen Miedema ten slotte op. Dan gaat het uiteindelijk om iedereen met wie geen rekening wordt gehouden. “De brochure Armoede en recht doen is inspirerend en biedt mogelijkheden om armen recht te doen”, merkte Lutzen Miedema op. 

Praktijkverhalen

De uitgevers van 'Armoede en recht doen - helpen onder protest in de praktijk' zijn Kerk in Actie en de Raad van Kerken-werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Hub Crijns beschrijft in de brochure de relatie tussen mensenrechten en armoedebestrijding. Deze publicatie verschijnt op het moment dat er veel aandacht is voor het Europees Jaar tegen armoede en uitsluiting.

In ‘Armoede en recht doen’ komen achttien diaconale praktijkverhalen in beeld, waarbij op verschillende manieren uiting wordt gegeven aan het helpen onder protest. De belangrijkste inzet is om - naast diaconale hulpactiviteiten tegen armoede - ook aandacht te vragen voor structurele verbeteringen. Door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat armoede hoog op de agenda staat. Door ervoor te zorgen dat mensen de voorzieningen krijgen waar ze recht op hebben. Door samen met betrokkenen concrete voorstellen te doen, zodat hun situatie daadwerkelijk verbetert. Door mensen sterker te maken bij het verkrijgen van hun rechten kunnen oorzaken van armoede worden bestreden.

  • Klik hier voor de toespraken van Klaas van der Kamp, Lútzen Miedema en Willie Roskam-Kroeze.
  • Klik hier om de special 'Armoede en recht doen' te downloaden, met tips voor helpen onder protest, zoals onder meer genoteerd tijdens de presentatie op 8 juni 2010.
  • Klik hier voor meer informatie over het boek 'Armoede en recht doen' en bestelwijze.
  • Klik hier voor meer informatie over de eerste handreiking 'Helpen onder protest' uit 2005.

Naar boven

Naar startpagina project Helpen onder protest

Naar overzichtspagina projecten

 

Helpen onder protest