A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Alliantiedagen najaar 2010

Alliantiedagen 2010

Nederland armoedevrij!

Data
Donderdag 7 oktober - Regio West - Den Haag
Vrijdag 15 oktober - Regio Oost - Zutphen
Vrijdag 22 oktober - Regio Noord - Beilen
Woensdag 3 november - Regio Zuid-West - Etten-Leur
Vrijdag 29 oktober - Regio Limburg - Roermond

Aanmelden

Achtergrond

Vorig jaar tijdens de Alliantiedagen hebben we met z’n allen het startschot gegeven aan een initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten een beweging op gang te brengen om de eigen gemeente – en daarmee op den duur heel Nederland – armoedevrij te maken. De initiatieven dreigen vast te lopen op een ongekend ingrijpende bezuinigingsoperatie op landelijk en lokaal niveau. Hoe kunnen we toch vasthouden aan onze doelstelling omtrent het armoedevrij maken van Nederland en van de eigen gemeente? Hoe kunnen we landelijk en lokaal een antwoord geven op bezuinigingsplannen die onevenredig de smalle schouders belasten? Hoe kunnen we nieuwe wegen inslaan om onder nieuwe omstandigheden het gestelde doel van armoedevrijheid toch te bereiken? Dat zijn de vragen die aan de orde komen op de Alliantiedagen. De dagen worden zo ingericht dat we gezamenlijk concrete voorstellen ontwikkelen hoe lokaal te handelen. We kunnen ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren en bemoedigen. En dat alles onder de wijsheid die we in onze jeugd hebben opgedaan: de vlieger gaat alleen omhoog bij tegenwind!

Alliantiedagen

De Sociale Alliantie is een netwerk waarin landelijke en provinciale organisaties hun krachten bundelen om meer samenhang te krijgen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Om dit doel te bereiken worden onder meer Alliantiedagen georganiseerd voor de achterban van deelnemende organisaties. Ook beleidsmakers en uitvoerders zijn welkom. Op de Alliantiedagen worden verschillende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd aan de achterban van de deelnemende organisaties, omgekeerd geeft deze achterban kritisch commentaar op die ontwikkelingen en scherpt zo thema’s aan. De inbreng in de werkgroepen wordt meegenomen en verwerkt in werkmateriaal ten behoeve van de versterking van de positie van mensen met lage inkomens. Ook wordt het gebruikt in de voorbereiding voor het jaarlijkse overleg met de staatssecretaris.

Voor wie?

De Alliantiedagen zijn bedoeld voor de kaderleden van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen: cliëntenraden, anti-armoedegroepen, platform allochtonen, kader dat actief is in vakbonden, in Humanitas, in de kerken, mantelzorg, ggz-groepen, etc. Nadrukkelijk worden ook politici, beleidsmakers, uitvoerders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd, en zijn overige geïnteresseerden eveneens van harte welkom.

Kosten

Deelname is gratis en u krijgt een lunch aangeboden. Reiskosten zijn voor rekening van de eigen organisatie. Levert dit problemen op, dan kunnen reiskosten op basis van kosten openbaar vervoer worden vergoed door de Sociale Alliantie.

Aanmelden

Om tijd en kosten te besparen ontvangen we gegevens van de aanmeldingskaart – klik hier – het liefst via e-mail. Maar ook aanmeldingen per post of fax worden verwerkt. U ontvangt een bevestiging per e-mail. Het programma en de routebeschrijving worden ongeveer een week van tevoren toegestuurd. Heeft u geen e-mail, dan sturen we u een week van tevoren de stukken per post toe.

  • Klik hier om de uitnodigingsfolder met meer achtergrondinformatie te downloaden.
  • Klik hier voor het nieuwe manifest 2010 'Nederland armoedevrij'.
  • Klik hier voor informatie over de deelname van de Sociale Alliantie aan het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
  • Klik hier voor het Manifest 'Meetellen en meedoen' uit 2006.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten

 

Alliantiedage 2010 - Sociale Alliantie