A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Sociale Alliantie - Alliantiedagen 2013

Groeien in kracht

Alliantiedagen 2013

Klik hier om onderstaand artikel te downloaden als Word-document.

Onder de titel 'Groeien in kracht' vonden van 4 oktober tot 1 november dit jaar de vijf Alliantiedagen plaats. Zutphen, Rotterdam, Amsterdam, Beilen en Roermond waren dit jaar de uitverkoren plaatsen. Sommige locaties zijn bekend en vertrouwd, andere nieuw, zoals de (nieuwe) Pauluskerk in Rotterdam. Hieronder een korte terugblik. Op de website van de Sociale Alliantie zijn inleidingen, presentaties,verslagen van werkgroepen en foto’s te vinden: www.socialealliantie.nl.

De kaderleden van de organisaties die de Sociale Alliantie vormen - cliëntenraden, anti-armoedegroepen, Arme Kant/EVA-groepen, platform allochtonen, mensen actief in vakbonden, Humanitas, kerken, mantelzorg, ggz-groepen, etc. - en overige geïnteresseerden, wisten de locaties niet altijd in even groten getale te vinden. Dat deed echter geen afbreuk aan (de waardering voor) het programma. De werkgroepen waren onverminderd levendig, ondanks of misschien wel dankzij een kleiner aantal deelnemers. Het was een afwisselend programma met een langere inleiding, vier kortere bijdragen en een vrolijke noot. Het was weer een divers publiek en dat wordt door de bezoekers ook gewaardeerd. De opbouw van het programma was op vijf plaatsen hetzelfde, maar de personele invulling wisselde. Het programma werd samengesteld in overleg met organisaties in de regio.

naar boven

Inleidingen

Thomas van KempenDit jaar was gekozen voor drie maal een ‘wetenschappelijk’ verhaal door mensen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In Zutphen was dat Thomas Kampen met de presentatie ‘De geluksmachine loopt vast op eigen kracht’. En in het westen (Rotterdam en Amsterdam) Hans Bosselaar. Zijn verhaal had als titel ‘Bouwplaats lokale verzorgingsstaat’. Op de andere twee plaatsen was het meer een verhaal uit de praktijk. In Beilen vanuit de vakbond door Anne van Dijk van FNV Bondgenoten. In Roermond vanuit de praktijk van de sociale diensten. Daar werden de aanwezigen onthaald op een zeer levendige inleiding ‘Decentraal en schraal’ door René Paas van Divosa.

naar boven

In beweging / uit de praktijk

Els HolzerNa de theorie van de inleidingen was er in het programma ook aandacht voor de praktijk. Die bijdragen waren deels regionaal gebonden met bijdragen van het Fries Samenwerkingsverband Uitkereingsgerechtigden, stichting Wit, Speelgoedbank De Grabbelton, De Kunst van het Rondkomen. Maar er waren ook voorbeelden met een meer landelijke uitstraling, zoals het blad Qracht 500 van journaliste Annemiek Onstenk, of het verhaal Maatjes naar Werk door Stan Uyland van het Gidsnetwerk. Actrice Els Holtzer vertolkte met haar pakkende monoloog over werken met behoud van uitkering, op heel eigen wijze de praktijk van veel mensen. Raf Janssen, secretaris van de Sociale Alliantie, blikte terug op de (verloren) sociale strijd en heeft zijn hoop gevestigd op het ontstaan van sociale coöperaties waarvoor hij een gloedvol pleidooi hield. Dat kwam verder aan de orde in de gelijknamige werkgroep.

naar boven

Intermezzo

AdditudeDe dames van Additude hadden nogal wat moeite om de weg naar de Voedselbank te vinden. Dat is ook geen pretje als je er zelf naar toe moet op de fiets en je niet door de chauffeur in de Jaguar gereden wordt. Werkervaring opdoen in een tweedehands winkel is evenmin gemakkelijk als je liever met je (ex)vriendinnen aan de sherry zit op de tannesclub. Dan hadden de toeschouwers het gemakkelijker, die konden een moment ontspannen en lachen.

naar boven

In de werkgroepen

Afhankelijk van het aantal deelnemers werden er vier tot zes werkgroepen aangeboden.

1.         Armoedebestrijding in de praktijk
Veel gemeenten beknibbelen op bijzondere bijstand en noodfondsen en voedselbanken krijgen steeds meer aanvragen. In de werkgroep werd telkens een noodfonds gepresenteerd. De interesse in dat fenomeen was erg groot in alle regio’s.

2.         De Participatiewet, activering en tegenprestatie
Eén regeling voor de WWB, Wsw en Wajong. Iedereen aan de slag via de Participatiewet. In deze werkgroep werden zowel positieve punten als punten van zorg rondom deze wet verzameld. Dat mondde onder andere uit in een serie randvoorwaarden / aandachtspunten bij een advies over de Participatiewet.

3.         Maatjes naar werk
Gidsnetwerk organiseert lokale netwerken van leiders uit bedrijven en organisaties. Het doel is om mensen in een kwetsbare positie concreet en direct te ondersteunen op weg naar werk. Dat gebeurt via Jobmaatjes en ZZP-maatjes. Er is een methodiek ontwikkeld zodat deze aanpak ook in uw gemeente toegepast kan worden.

4.         Cliëntenparticipatie en de kracht van een lokaal netwerk
Cliëntenraden zijn een erkend adviesorgaan van gemeenten. Invloed hebben gaat verder dan de raadszaal van de gemeente. Samenwerken is het sleutelwoord. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) verzorgde een presentatie over samenwerking. Vervolgens werd een bijdrage verzorgd door een netwerk uit de praktijk en uit de regio, bijvoorbeeld Almelo Sociaal, Rotterdamse Sociale Alliantie (ROSA!), MO-platform Heerlen.

5.         Sociale coöperaties
Naast alle bezuinigingen ontstaan er ondertussen vele projecten en initiatieven om de leefbaarheid in wijken en plaatsen te vergroten. Deze werkgroep ging over inspirerende ideeën en voorbeelden van sociale coöperaties.
Nicole Estejé vertelt enthousiast over burgerinitiatieven waar ze bij betrokken is geweest. Kenmerken van een sociale coöperatie zijn: oplossingen in de tussenruimte (tussen gemeente en burger), maatschappelijk en financieel rendement, gedragen door belanghebbenden, bestuurd door/namens leden, kleinschalig. Samengebundeld in een echte rechtsvorm. Vaak is de ondersteuning door een professional noodzakelijk. Maar het gaat mis als de professional te veel overneemt van de bewoners; zij verliezen dan de betrokkenheid.

6.         Actie! (Werken met behoud van uitkering)
Werken met behoud van uitkering kan tijdelijk zinvol zijn. Het gevaar ligt in dwang en verdringing, omdat er geen ‘echt werk’ beschikbaar is. De FNV laat zien wat zij op dit terrein al hebben ondernomen. Er is een Zwartboek en een aanvullende onderzoek ‘Beter zicht op werken in de bijstand’. In de werkgroep ging het om de vraag: Wat kunnen en gaan we daar als lokale groep mee doen?

Logo Sociale AlliantieDe Alliantiedagen werden dit jaar organisatorisch mede mogelijk gemaakt door CliP-Stimulansz en de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Financieel werden ze mogelijk gemaakt door gezamenlijke financiële bijdragen van de Alliantiepartners en een bijdrage van het PIN fonds.
De Alliantiedagen zorgen voor informatie en inspiratie, voor ontmoeting en uitwisseling, voor discussie en visieontwikkeling. Dat is – getuige de reacties op de evaluatieformulieren – ook dit jaar weer gerealiseerd.

Na de Alliantiedagen is de Sociale Alliantie ook nog in touw geweest. Op 26 november was er overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma; het tweede gesprek dit jaar. De bijdrage van de Alliantie aan deze bijeenkomsten is verwoord in een voorstellenbrief ('position paper' voor wie het Nederlands niet meer zo machtig is). Ook dit document is te vinden op www.socialealliantie.nl.
Op 28 november werd aangeschoven bij de rondetafelgesprekken over de Wet maatregelen WWB.

Ger Ramaekers, met dank aan Corinne Berhitu en Agnes Blok

  • Klik hier om meer verslagen van de (workshops van de) Alliantiedagen, inleidingen en foto's te bekijken.
  • Klik hier voor een verslag van het halfjaarlijks gesprek met staatssecretaris Klijnsma.
  • Klik hier om het 'position paper' te downloaden.

Wilt u deze webpagina met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina sociale alliantie

 

Sociale Alliantie