A leeg A
home > projecten > sociale alliantie

Alliantie Regio Overleggen 2012

De Sociale Alliantie en de Arme Kant van Nederland/EVA hebben besloten hun netwerken vanaf 2012 nog sterker met elkaar te verbinden. Voor een deel overlapten die netwerken elkaar al. Samen optrekken bespaart tijd en bevordert de slagkracht. Bovendien willen we zo’n regionaal overleg graag een nieuwe impuls geven door organisaties die actief zijn in armoedebestrijding te vragen deel te nemen aan dit netwerk. Er zijn elk jaar in januari en juni vier regionale overleggen (noord, oost, zuid, west).
Deelname aan deze Alliantie Regio Overleggen is niet open, maar op uitnodiging.

Opdracht en werkwijze netwerken

De regionale Alliantie overleggen krijgen als opdracht:

  • Uitbreiding en versterking van het netwerk rond armoedebestrijding
  • Uitwisseling en afstemming van activiteiten
  • Uitwisseling van actualiteiten
  • Lobby richting landelijke politiek verstevigen
  • Bespreking en toetsing van plannen van de Sociale Alliantie en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

De opbrengst van de regionale overleggen dient als basis voor het programma van de Alliantiedagen die telkens in het najaar worden gehouden, in samenwerking met provinciale en landelijke kartrekkers.

Opbrengst Alliantie Regio Overleggen januari 2012

Een samenvatting van de gehouden bijeenkomsten in janauri 2012 is te downloaden: klik hier.

Externe link:

  • Klik hier om naar de website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina sociale alliantie

 

Alliantiedage 2010 - Sociale Alliantie