A leeg A
Logo Europees Jaar van de Armoedebestrijding

Wij doen mee

aan het Europees Jaar van de armoedebestrijding

De Europese Unie heeft het jaar 2010 uitgeroepen als het Europese Jaar van de Armoedebestrijding. De Sociale Alliantie wil daarop inspelen en komt met het voorstel om in 30 steden een lokale Sociale Agenda op te stellen voor de jaren 2010 tot 2015. Verschillende partners organiseren onder impuls van de VNG en de gemeente Utrecht in 30 steden een Stedenestafette. Het Europees Jaar van de armoedebestrijding wordt aangegrepen om zo in 60 plaatsen afspraken te maken voor de verdere bestrijding van armoede en sociale uitsluiting voor 2010 en de komende vier jaar. Die termijn tot 2015 is gekozen omdat tot die tijd de periode van de internationale Millenniumdoelen loopt, waarvan armoedebestrijding een belangrijk doel van is.

Lokale Sociale Agenda’s

Doel is om in 60 plaatsen in Nederland een lokale Sociale Agenda te maken om de lokale samenwerking in de armoedebestrijding te bevorderen. In 30 plaatsen werkt de Sociale Alliantie samen met de gemeenten die meedoen aan de Stedenestafette, die georganiseerd wordt door Movisie, het Verwey-Jonker Instituut, DIVOSA, en de gemeente Utrecht.
In nog eens 30 plaatsen zorgt de Sociale Alliantie vanuit de lokale organisaties en groepen die het Europees armoedejaar willen benutten voor een lokale impuls!
Het bevorderen van de lokale samenwerking in de armoedebestrijding doen we door:

 1. Een inspirerende gezamenlijke ambitie neerzetten: de stip op de horizon: mijn gemeente armoedevrij!
 2. Het inventariseren en bekend maken van de activiteiten die verschillende lokale partijen al ondernemen op het gebied van armoedebestrijding. Organisaties weten dat vaak niet (genoeg) van elkaar.
 3. Het inventariseren wat er nodig is om armoedebestrijding beter te laten verlopen en op elkaar af te stemmen. Kortom om de samenwerking te bevorderen.
 4. Het formuleren van kleine concrete stappen die elke organisatie zelf kan zetten op weg naar een gezamenlijke ambitie: een armoedevrije gemeente!

Die gezamenlijk stappen van gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vormen samen de lokale sociale agenda.
De insteek van de Sociale Alliantie bij de lokale sociale agenda is:

 • Armen en basisorganisaties laten zich horen!
 • De stappen die organisaties zelf formuleren zijn klein en concreet genoeg zodat ze haalbaar zijn èn zo concreet dat gevolgd kan worden of ze in dat jaar gehaald zijn.
 • De lokale inzet moet doorlopen en niet alleen 1 jaar een extra impuls geven. Dus na behaalde doelen worden nieuwe concrete haalbare doelen gesteld.

Stedenestafette

De Europese Unie heeft het jaar 2010 uitgeroepen tot Europees jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Middels een Stedenestafette willen Movisie, het Verwey-Jonker Instituut, DIVOSA, de Sociale Alliantie en de gemeente Utrecht, lokale Nederlandse initiatieven stimuleren en deze meer landelijke en Europese bekendheid geven. Door partners op lokaal niveau bij elkaar te brengen en door creatieve initiatieven landelijk in de kijker te plaatsen, krijgt lokaal armoedebeleid een extra impuls. Versterking, vernieuwing en verbetering van de lokale samenwerking zijn het uiteindelijke doel.
In de gekozen 30 steden staat een lokale manifestatie centraal. Gemeenten worden opgeroepen om op lokaal niveau iedereen die actief betrokken is bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting bij elkaar te brengen om het bestaande lokaal armoedebeleid te evalueren en samenwerking voor de toekomst een nieuwe impuls te geven. Als uitkomst kan gestreefd worden naar het geven van een impuls voor het armoedebeleid door een concreet actieplan op te stellen in de vorm van een sociale toekomstagenda. Op dit punt loopt de Stedenestafette over in het plan van de Sociale Alliantie.
Om de organisatie van deze lokale manifestaties praktisch te ondersteunen wordt door Movisie landelijk een toolkit samengesteld (ideeën, werkvormen, te betrekken partners, enz.) en een helpdesk ingericht. Het Verwey-Jonker Instituut maakt een beschrijving van de lokale aanpak van iedere gemeente en maakt op basis daarvan een toegesneden advies met zo nodig concrete verbetersuggesties. Uiteraard zal daarbij gebruik gemaakt worden van bestaand lokaal onderzoek. Uitkomsten worden verwerkt in een praktijkboek dat gemeenten kunnen gebruiken om het eigen beleid tegen het licht te houden, de kwaliteit ervan te beoordelen en ideeën voor verbetering op te doen. Elke gemeente krijgt toegesneden hulp bij de organisatie van lokale activiteiten in de vorm van een toolkit en een helpdesk.

Hub Crijns en Raf Janssen

 • Klik hier voor het Manifest 'Nederland Armoedevrij!' uit 2010.
 • Klik hier voor het Manifest 'Meetellen en meedoen' uit 2006.

Externe links:

 • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.
 • Klik hier om naar de website www.stedenestafette.nl te gaan.
 • Klik hier om naar de website over het Europees jaar van het ministerie van SZW te gaan.

naar boven

Naar startpagina project Sociale Alliantie

Naar overzichtspagina projecten

 

Sociale Alliantie