A leeg A
Manifest 'Nederland armoedevrij!'

Nederland armoedevrij!

Manifest 2010

Juist nu het economisch slechter gaat, juist nu alle politieke partijen zoeken naar bezuinigingen om het doorschieten van de geldeconomie te repareren, juist nu roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland.
Met deze doelstelling pleit de Sociale Alliantie voor een samenleving waarin alle burgers respect ervaren, waarin de bestaanszekerheid voor allen en de zorg voor elkaar zijn gegarandeerd. Armoede kan overwonnen en voorkómen worden als goede collectieve voorzieningen mensen in staat stellen om naar vermogen eigen bijdragen te leveren aan het goede samenleven van allen en de eigen bestaanszekerheid van een ieder. Met solidariteit en eigen kracht lukt het om armoede uit te bannen en weg te houden uit onze samenleving.

Dat is de strekking van het manifest Nederland armoedevrij! dat de Sociale Alliantie onlangs heeft uitgebracht onder het motto: met solidariteit en eigen kracht. Het manifest vertrekt vanuit de breed gevoelde noodzaak dat de samenleving op zoek moet naar werkelijk nieuwe wegen om de bestaanszekerheid van iedereen te (blijven) garanderen. Tijdens die zoektocht naar nieuwe regelingen moeten de bestaande sociale regelingen zo veel mogelijk in stand en op peil worden gehouden. Want alleen burgers die gevrijwaard zijn van bestaansonzekerheid zijn in staat om volwaardig mee te doen aan het maatschappelijke debat over de toekomst van onze samenleving en deel te nemen aan de zoektocht naar de vernieuwing van de sociale zekerheid.

Het manifest geeft een aantal concrete aanbevelingen.

  • Klik hier om het manifest te downloaden.
  • Klik hier voor een verslag van de jubileumsymposium waarop het manifest werd aangeboden aan minister Donner.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten

 

Sociale Alliantie