A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Logo Sociale Alliantie

Brief Sociale Alliantie over Participatiewet

December 2012

Het nieuwe kabinet is voornemens een Participatiewet in te voeren per 1 januari 2014. Deze wet moet de Wet Werken naar Vermogen vervangen. Hoe de Participatiewet er uit komt te zien is nog onduidelijk. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om voor 1 januari 2013 een hoofdlijnennotitie aan de Tweede Kamer te sturen. Daarin wordt uiteengezet wat de voornaamste elementen zijn van de participatiewet, wat de verschillen zijn tussen de Participatiewet en de Wet Werken naar Vermogen en wat het tijdspad is voor de invoering van de wet.
De Agendacommissie van de Sociale Alliantie heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een aantal aandachtspunten. Dat is gebeurd om Kamerleden concrete punten aan te reiken die ingebracht kunnen worden bij de behandeling van de begroting van het ministerie van SZW.
Op 24 januari 2013 vindt een gesprek plaats tussen staatssecretaris Jetta Klijnsma en een afvaardiging van de Sociale Alliantie. Daar zal ongetwijfeld ook ingegaan worden op de Participatiewet.

Klik hier om de brief te downloaden.

  • Wilt u deze webpagina met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina sociale alliantie

 

Sociale Alliantie