A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Henk van Hout overhandigt manifest 'nederland Armoedevrij! aan minister donner

Tien jaar Sociale Alliantie

Impressie symposium 23 september 2010

Op 23 september vond het symposium De Nieuwe Aanpak van de Sociale Alliantie plaats in Amersfoort. Dit symposium werd gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Alliantie.

Wie op donderdag 23 september richting De Bergkerk in Amersfoort liep, las op een groot en fleurig spandoek boven de ingang: 'Nederland armoedevrij!', ondertekend met de Sociale Alliantie. Dat is nog eens een ambitie, eerder dit jaar gepubliceerd in het gelijknamige Manifest. Het symposium werd georganiseerd bij het tienjarig bestaan van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid. En het is tevens een van de activiteiten in het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Een uitstekende timing, want in dezelfde week wordt in New York vergaderd over de voortgang van de millenniumdoelen.
"Juist nu het economisch slechter gaat, juist nu alle politieke partijen zoeken naar bezuinigingen om het doorschieten van de geldeconomie te repareren, juist nu roept de Sociale Alliantie de Nederlandse samenleving op zichzelf een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland”. Henk van HoutZo citeerde Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland en fungerend voorzitter van de Alliantie in 2010, bij zijn opening uit het Manifest.

Minister Donner

Het volgende onderdeel van het programma, reactie vanuit het ministerie van SZW, kreeg een onverwachte invulling. Nu er geen Algemene Politieke Beschouwingen waren, had hij geen reden om niet naar het symposium te komen, en het manifest in ontvangst te nemen, aldus demissionair minister Donner. In zijn toespraak gaf de excellentie een reactie op het Manifest.

Minister Donner spreekt tijdens het symposium 10 jaar Sociale AlliantieHet goede nieuws is dat armoede onmiskenbaar op de agenda staat en bovendien in de afgelopen 10 jaar is afgenomen. Inzet doet er dus toe bij de bestrijding van armoede! Het is geen onwrikbaar gegeven waaraan we niets kunnen doen. Toch is een armoedevrije samenleving niet een ambitie die de minister nastreeft. En daarmee staat hij recht tegenover de eerste van de latere sprekers, Tine van Regenmortel, die armoede als een schending van de mensenrechten ziet. Volgens de minister zou met een eventueel verdwijnen van armoede ook de barmhartigheid ophouden te bestaan. En daarmee zou de samenleving in zijn ogen niet meer menswaardig zijn. Deze en andere opvattingen bieden de agendacommissie van de Sociale Alliantie reden genoeg om de speech diepgaand te bestuderen. Onder verwijzing naar de kaft van het Manifest, een boom met twee stronken, besluit de minister met de constatering dat overheid en Sociale Alliantie zeer goed naast elkaar kunnen optrekken.

Vernieuwingsroutes

Tine van Regenmortel, 
Marc Räkers 
en Tof ThissenNa de toespraken van voorzitter en minister is het tijd voor de toelichtingen op de drie vernieuwingsroutes. Met korte inleidingen door Tine van Regenmortel, Marc Räckers en Tof Thissen wordt de zaal uitgenodigd om snel - de minister heeft een kwartier van de tijd opgesnoept - met ideeën te komen om deze nieuwe wegen te gaan inslaan. Op een stuk papier worden de voorstellen met een wasknijper aan één van de drie vernieuwingslijnen - versterken, vertrouwen, verbinden - opgehangen. Na de cake-pauze krijgt de kerk iets van een beursvloer waar goede ideeën worden ‘verhandeld’ en allianties gesmeed worden. Een aantal van die vernieuwingsvoorstellen wordt nader verkend met een toelichting van de indiener, een reactie van de inleiders of concrete voorbeelden uit de zaal.
Het had een ‘creatieve ontmoeting’ moeten worden, en dat is zeker geslaagd. Er werden inspirerende voorbeelden van lokale initiatieven onder de aandacht gebracht. Van heinde en verre waren er mensen en een keur aan organisaties. Aandacht voor de afgelopen 10 jaar was er kort aan het eind. Waarop secretaris Raf Janssen, over wie de loftrompet werd gestoken, reageerde met de mededeling dat vooral niet gedacht moest worden dat die dankwoorden als aankondiging van een vertrek mochten worden gezien. Hij gaat gewoon door en dat zal ook wel moeten: “We hebben een mooi veldboeket kunnen plukken”, zoals de voorzitter afsloot. De opbrengst wordt verder uitgewerkt op de vijf Alliantiedagen in oktober en november.

Ger Ramaekers

  • Klik hier om de toespraak van voorzitter Henk van Hout te downloaden.
  • Klik hier om de toespraak van minister Donner te downloaden.
  • Klik hier voor de verklaring n.a.v. het regeerakkoord kabinet Rutte.
  • Klik hier voor het nieuwe manifest 2010 'Nederland armoedevrij'.
  • Klik hier voor informatie over de deelname van de Sociale Alliantie aan het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
  • Klik hier voor het Manifest 'Meetellen en meedoen' uit 2006.

Externe link:

  • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten