A leeg A
home > projecten > sociale alliantie
Logo Sociale Alliantie

Sociale Alliantie

De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid - ook kortweg Sociale Alliantie genoemd - is een initiatief van de kerken, de humanisten, de vakbeweging en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan ruim vijftig organisaties deelnemen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is nauw betrokken bij de inhoudelijke discussies en standpuntbepaling van de Alliantie, is vertegenwoordigd in de agendacommissie en draagt actief bij aan de uitvoerende werkzaamheden van de alliantie.

De Sociale Alliantie is een thematisch netwerk: er wordt in een open en flexibele structuur samengewerkt op basis van gezamenlijk geformuleerde centrale thema’s. Vertrekpunt zijn de eigen activiteiten die de afzonderlijke organisaties ontwikkelen ten aanzien van de brede maatschappelijke problematiek van verarming en verrijking. De meerwaarde van de Sociale Alliantie is dat ze deze afzonderlijke activiteiten thematisch met elkaar verbindt.

 • Klik hier voor een brief over Nationaal Hervormingsprogramma en Nationale Sociale Rapportage.
 • Klik hier voor een impressie van de Alliantiedagen 2013.
 • Klik hier voor eenverslag van het halfjaarlijks overleg met staatssecretaris Klijnsma.
 • Klik hier voor een 'position paper' van de Sociale Alliantie over o.m. Wet maatregelen WWB.
 • Klik hier voor een verslag van de Alliantieraad 2013.
 • Klik hier voor de brief van de Sociale Alliantie aan de Tweede Kamer over de Participatiewet (december 2012).
 • Klik hier voor verslagen van de Alliantiedagen in oktober en november 2012.
 • Klik hier voor het verslag van de Alliantieraad van 13 april.
 • Klik hier voor informatie over de Alliantie Regio Overleggen 2012.
 • Klik hier voor een verslag van het gesprek dat de Sociale Alliantie had met staatssecretaris De Krom op 12 januari 2012.
 • Klik hier voor een verslag van de Alliantiedagen najaar 2011.
 • Klik hier voor de brief 'Crises ombuigen in kansen', met suggesties voor lokaal verweer tegen bezuinigingen en voor vernieuwingen.
 • Klik hier voor een verslag van het gesprek van de Sociale Alliantie met staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Klik hier voor een reactie van de Sociale Alliantie op de toespraak van minister Donner tijdens het jubileumsymposium 'Nederland armoedevrij'.
 • Klik hier voor een reactie van de Sociale Aliantie op de armoededoelstelling van het Nationaal Hervormingsplan.
 • Klik hier voor informatie over de resultaten van de Lokale Sociale Agenda's in het kader van het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
 • Klik hier voor de verklaring n.a.v. het regeerakkoord kabinet Rutte.
 • Klik hier voor een impressie van het symposium 10 jaar Sociale Alliantie en toespraken van Van Hout en minister Donner.
 • Klik hier voor informatie over de Alliantiedagen najaar 2010.
 • Klik hier voor het nieuwe manifest 'Nederland armoedevrij'.
 • Klik hier voor informatie over de deelname van de Sociale Alliantie aan het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
 • Klik hier voor een verslag van het gesprek van de Sociale Alliantie met staatssecretaris Klijnma
 • Klik hier voor de Voorstellenbrief 'Op dun ijs'.
 • Klik hier voor het Manifest 'Meetellen en meedoen' uit 2006.

Externe link:

 • Klik hier om naar de eigen website van de Sociale Alliantie te gaan.

naar boven

Naar overzichtspagina projecten

 

Sociale Alliantie