A leeg A
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Binnen de kerken leeft de belangstelling voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heel nadrukkelijk. De Wmo heeft veel raakvlakken met armoede en sociale uitsluiting. Plaatselijke kerken (onder meer diaconieën) werken veel op de terreinen die door de Wmo worden bestreken. Er is dan ook grote interesse in dit onderwerp en een grote behoefte aan informatie en ondersteuning op dit punt.

Kerk in Actie, het diaconale werk van onder meer de Protestantse Kerk in Nederland, heeft veel kennis en ervaring in huis. Zij hebben onder meer een informatiemap gemaakt, die gratis is te downloaden van de website van Kerk in Actie. Deze map is in oktober 2009 geactualiseerd. Op de site zijn ook meer tips en verwijzingen te vinden, onder andere met suggesties over plaatselijk werk.

  • Klik hier om naar de pagina van Kerk in Actie te gaan, waar de vernieuwde Wmo-informatiemap kan worden gedownload.
  • De website www.rkdiaconie.nl heeft ook een dossier over de Wmo.
    Klik hier voor het dossier over de Wmo op de site van rkdiaconie.nl.
  • Klik hier om naar een andere site met veel informatie te gaan: www.kerkenwmo.nl.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning