A leeg A
Laat kwetsbaar Nederland niet vallen

Protesten tegen bezuiniginen

Laat kwetsbaar Nederland niet vallen

FNV geeft een vervolg aan de manifestatie van 19 september op het Malieveld: 'Laat kwetsbaar Nederland niet vallen'.
Onder het misleidende motto 'Werken naar vermogen' saneert het kabinet keihard. 70.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen, de Wajong wordt uitgekleed en alle uitkeringen worden dramatisch verlaagd. Honderdduizenden mensen dreigen in armoede te vervallen. Via deze actiesite roept FNV iedereen op die zich betrokken voelt bij kwetsbaar Nederland om te helpen deze onlogische en asociale plannen van de baan te krijgen.
Ga naar de website www.laatzenietvallen.nl >

naar boven

Armoede werkt niet

Manifestatie 'Armoede werkt niet''Armoede werkt niet', was de leuze van duizenden demonstranten tegen armoede. Zo'n 6.500 mensen kwamen zaterdag 10 december 2011 in de Brabanthallen in Den Bosch bij elkaar om te demonstreren tegen de asociale bezuinigingen op de bijstand en de sociale werkvoorziening. De SP en PvdA organiseerden de manifestatie, maar ook diverse organisaties o.a. de FNV sloten zich hierbij aan.
PvdA-fractieleider Job Cohen knalde er gelijk stevig in door te roepen dat niet Rutte, maar hij de 'banenkampioen' is. Cohen stelde dat dit rechtse kabinet in werkelijkheid alleen maar bezuinigt op banen. De PvdA wil juist meer banen gaan creëren in deze tijden van economische crisis.
Agnes Jongerius trok fel van leer tegen de asociale bezuinigingen. En namens Abvakabo FNV bood Gerard Veldhuis (sectorbestuurslid WSW) aan staatssecretaris Paul de Krom onder het motto ‘Geen toekomst achter de geraniums’ een bos geraniums aan.
Staatssecretaris De Krom probeerde de demonstranten in de zaal toe te spreken, maar kwam er bijna niet doorheen vanwege het harde boegeroep. De Krom hield het gehoor voor dat hij een verscherping van de WWB wil. Niet zozeer om te bezuinigen, maar juist om meer mensen aan het werk te helpen. Met deze poging tot sussende woorden wakkerde hij de gemoederen alleen maar aan, waarna hij de woorden 'asociaal' op zich af kreeg gevuurd. SP-fractieleider Emile Roemer voegde daar later nog aan toe dat als het kabinet weigert te luisteren, ze dan de volgende keer met 100.000 man naar Den Haag komen.

  • Klik hier voor een fotoreportage van de manifestatie 'Armoede werkt niet'.
  • Bekijk het NOS-journaal met een verslag van de manifestatie:

 

naar boven

Manifestatie Malieveld, 22 maart 2012

Manifestatie Malieveld 22 maart 2012Zo'n 15.000 medewerkers van de sociale werkvoorziening, Wajongeren, ontslagen werknemers in de bijstand en werkenden hebben tijdens de manifestatie 'Laat kwetsbaar Nederland niet vallen' luid en duidelijk hun stem laten horen. Ze gaven uiting aan hun ongerustheid over de ingrijpende bezuinigingsplannen van het kabinet. Werknemers, waaronder vele schoonmakers, leraren en welzijnswerkers, betuigden op het Malieveld hun solidariteit met de demonstranten.

Door de nieuwe Wet werken naar vermogen verdwijnen 70.000 van de 100.000 beschermde banen voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt de Wajong uitgekleed en worden alle uitkeringen drastisch verlaagd.

De vakbonden zien dat werkgevers de mensen met een arbeidsbeperking geen kansen bieden op de arbeidsmarkt. De afspraken die staatssecretaris De Krom zegt te hebben voor 5.000 banen kennen de werkgevers niet. Bovendien worden werkgevers door het kabinet op geen enkele manier gestimuleerd om de mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden. De vakbonden vinden dat het kabinet dit weglacht, een keihard gelag voor de mensen.

  • Klik hier voor een fotoreportage van de manifestatie van 22 maart.
  • Bekijk een videoverslag van de manifestatie:

 

naar boven

Kabinet, ontzie de kwetsbare groepen!

De Raad van Kerken in Burgum vindt dat kerken (en burgers) van onderop hun stem moeten laten horen tegen bezuinigingen en hervormingen die kwetsbare groepen treffen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA ondersteunt deze oproep aan het kabinet om kwetsbare groepen in onze samenleving te ontzien van harte. Een petitie kan – niet alleen door plaatselijke kerken, maar door iedereen – worden getekend. Geef deze oproep ook door aan anderen. Teken de petitie op:

ontziekwetsbaren.petities.nl >

  • Wilt u deze webpagina met iedereen of een groep in een netwerk delen, klik dan op één van onderstaande knoppen:

 naar boven

 

Laat kwetsbaar Nederland niet vallen
Manifestatie 'Armoede werkt niet'