+ leeg -

Barbara SnabiliéArme Kant van Fryslân timmert aan de weg

Interview met Barbara Snabilié

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - oktober 2010

In een zonovergoten Leeuwarden voeren we een gesprek met Barbara Snabilié over de vraag wat er in Friesland gebeurt rondom de armoedeproblematiek. Barbara is sinds 2008 werkzaam bij de Arme Kant van Fryslân als projectmedewerker Integrale Armoedeaanpak.

“De armoede in Friesland is relatief hoog: gemiddeld 9,8% van de Friese bevolking heeft ermee te maken (met uitschieters van 15% van de bevolking in enkele gemeenten) in vergelijking met de rest van Nederland (landelijk gemiddelde van 8,9%)."
Dat is de reden waarom de Provincie Friesland geld beschikbaar stelt voorlopig voor drie jaar in de hoop armoede te bestrijden. Dit geld wordt onder andere besteed aan het project ‘Integrale Armoedeaanpak van de Arme Kant van Fryslân'.

Ambitieus

Na afloop van het project moeten in de 9 regio's waarin de provincie verdeeld is samenwerkingsverbanden zijn gevormd of verstevigd en er is de ambitieuze doelstelling dat het gebruik van de inkomensregelingen met 30% moet zijn toegenomen. Centraal staat het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen in armoedesituaties.
"Of we dat halen? Ik denk het niet. Maar we proberen wel een eind in de goede richting te komen. Met gemeenten tot een aanpak te komen die verder gaat dan de eigen loketten en verbindingen maken met het professionele circuit. Dat moet binnen 3 jaar lukken. Een verdere uitbouw duurt wel tot 8-10 jaar.
Inkomensbeleid is weliswaar landelijk beleid maar gemeenten kunnen ook zelf allerlei regelingen treffen. We proberen druk uit te oefenen op de gemeentelijke normeringen: als je boven 105% van het sociaal minimum gaat dan kun je er misschien als gemeente een tandje meer van maken. Sneek bijvoorbeeld hanteert een norm van 125% van het sociaal minimum als lage inkomensnorm. Dat voorbeeld houd ik andere gemeenten voor. Ze hoeven het niet juichend over te nemen, maar het prikkelt wel.
Uitgangspunt is een inventarisatie van het gebruik van de gemeentelijke inkomensregelingen uit 2008 van de provinciale ondersteuningsorganisatie Partoer. In veel gemeenten was het gebruik van de regelingen laag. Vanaf de projectstart in 2008 steken we veel energie in het bij elkaar brengen van regionale vrijwilligersorganisaties. Dat is niet eenvoudig. Elke organisatie heeft zijn eigen ideeën en gevoeligheden. Inmiddels staat een structurele verbetering van de financiële positie van mensen die moeten rondkomen van een klein inkomen bij veel deelnemende organisaties voorop. Dit resulteerde in een aantal initiatieven.”

Kanskaart

“Zo is er de zogeheten Kanskaart gemaakt: een folder met daarop een overzicht van alle inkomensregelingen in diverse gemeenten. Deze folders worden betaald uit lokale fondsen. Veel lokale belangenorganisaties, waaronder afdelingen van ouderenbonden, de FNV en Humanitas maar ook cliëntenraden en buurtverenigingen, werken er aan mee. Zelfs staatssecretaris Klijnsma was enthousiast en vond het een goed initiatief.
De Kanskaart is via huisbezoeken onder de aandacht gebracht bij de bevolking. Deze huisbezoeken worden afgelegd door vrijwilligers van de deelnemende organisaties. De huurdersvereniging van een woningbouwcorporatie heeft geholpen bij de publiciteit voor huisbezoeken afgelegd in een renovatiewijk. Door de initiatiefgroep van Joure is een informatiebijeenkomst belegd bij een reïntegratiebedrijf om de werknemers te informeren welke regelingen er zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken. Daar was veel belangstelling voor.”

Wat is voldoende?

“Op het niveau van politieke beïnvloeding wordt ook het nodige werk verricht. Gemeenten worden aangespoord om maatregelen te treffen die mensen een inkomen verschaffen boven het sociaal minimum. De vraag is: is het voldoende? Als iemand alle regelingen benut, dan kan hij rondkomen.
Maar hoe verhoudt het sociaal minimum zich tot de algemene inkomensontwikkeling? Mensen op het minimum zijn jarenlang niet meegegaan in allerlei inkomensstijgingen. Het platform heeft gepleit voor een koppeling-plus. Dat blijkt een lastige discussie. Er zijn allerlei berekeningen op losgelaten. Voor de landelijke politiek hebben we een notitie opgesteld met daarin het voorstel om de belastingdienst te belasten met de uitvoering van alle inkomensregelingen. De belastingdienst heeft een goed beeld van inkomenssituatie van mensen. Is het dan niet ideaal dat mensen automatisch de toeslagen krijgen waar ze recht op hebben zodat ze niet eindeloos met papieren van loket naar loket hoeven te sjouwen? De discussie over dit voorstel wordt nu voorzichtig gevoerd. Vooralsnog reageert het Ministerie van Financiën afhoudend. De uitvoering van inkomensregelingen vereist heel veel zorgvuldigheid. Maar het idee zal worden uitgedragen en wordt inmiddels gesteund door verschillende maatschappelijke sleutelfiguren."

Proefgebied

"We lobbyen bij verschillende gemeenten en daarbuiten om als proefgebied te fungeren om een dienst als de belastingdienst de inkomensregelingen uit te laten voeren. Dat staat nu in de kinderschoenen. De gemeente Leeuwarden wil hieraan mee doen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA heeft een brief aan de kabinetsformateur gestuurd waarin dit idee is opgenomen. En kortgeleden was hier het congres van DIVOSA. Voorzitter René Paas ziet ook wel wat in het plan en vent het uit via zijn kanalen. Het groepje dat zich er sterkt voor maakt groeit gestaag. En zo proberen we op verschillende niveaus gehoor te krijgen voor ons plan. Het is een kwestie van hele lange adem maar elk stapje is er een.”

Voor meer informatie: Arme Kant van Fryslân, 058 - 2121700 of www.armekantfryslan.nl.

Sandra van Berlo en Ine Molenkamp

Lees ook het artikel 'Mijn beeld van gerechtigheid'

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player