+ leeg -

Erna SmeekensMijn beeld van gerechtigheid

Gerechtigheid volgens Erna Smeekens

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - oktober 2010

We vroegen Erna Smeekens een column over gerechtigheid te schrijven. Zij is één van de drie bedenksters van 'Tientjes', waarover we eerder in dit blad berichtten. Op 10 oktober (10-10-10) is er een conferentie over dit initiatief.

"In ons werk lopen we ongelofelijk vaak tegen 'gerechtigheid” of juist 'onrecht' aan. In mijn beleving althans. Want wat is gerechtigheid?
In 'Tientjes' bieden we mensen met minder geld mogelijkheden om werk te maken van pas-sie. Werk is een breed begrip. In onze termen betekent het: gá je Droom leven, benut je ta-lenten, kom in beweging. Of je nu begint met het uitoefenen van je talent om richting (betaald) werk te streven, of dat jouw droom gaat leven als hobby of vrijwilligerswerk: voor ons maakt dat geen verschil. Onze diepe overtuiging is: als je je Droom gaat leven, op welke manier dan ook, word je gelukkiger!

Een behoorlijk grote groep mensen uit onze doelgroep zijn mensen met bijstand of WW. Mensen met vele talenten, mensen met Dromen en idealen. En een aantal van hen zou graag met zijn/haar Droom voor zichzelf willen beginnen. In die situatie loop je in Nederland echter nogal tegen muren op.

Headly Binderhagel, voormalig burgemeester van Nuth en Surinaams van afkomst zei me eens: "Nederland is het gekste land in de wereld. Overal waar mensen in de wereld een plan hebben, zijn ze enthousiast en gaan ze beginnen. In Nederland heb je een plan, ben je en-thousiast, en moet je vergunningen aan gaan vragen, papieren in gaan vullen, onderne-mingsplannen schrijven en aan het einde van al dat gedoe ben je je plan vergeten. In Neder-land zijn ze het vermogen om talent te vermarkten kwijt geraakt." Dat trof me enorm!

Vanuit de bijstand mág je niet enthousiast je Droom beginnen: eerst moet er een onderne-mingsplan komen, dat moet goedgekeurd worden en als je het gewoon niet in huis hebt om fulltime ondernemer te worden, gaat het niet door; het is alles of niks: Parttime ondernemen vanuit de bijstand kan niet!

Word je plan goedgekeurd, dan krijg je vanuit de bijstand wel drie jaar de tijd om je onder-neming echt in de wereld te zetten. Voor fulltimers is dat echt mooi. Vanuit de WW is dat veel droeviger. Het UWV geeft je maximaal 26 weken de kans om je onderneming op poten te zetten (en ook hier alleen fulltime), zo mogelijk aangevuld met nog eens 26 weken, maar dan moet het wel echt staan. Hoe realistisch is dat?

En medewerkers van zowel Sociale Diensten als UWV lopen net zo hard tegen deze onrea-listische en ontmoedigende regels op als hun cliënten. Zij zien mensen enthousiast binnen komen, moeten zich aan regels houden en zien mensen gedemotiveerd weer vertrekken of stuklopen. Meer en meer medewerkers zoeken naar mazen en mogelijkheden, maar hoe ongelofelijk veel fijner zou het zijn als het in Nederland mogelijk zou worden dat een mede-werker van de sociale dienst zou mogen zeggen: "Goeiemorgen mevrouw/mijnheer. U mag (en ik zeg maar iets hè) € 300,- van uw uitkering zelf gaan verdienen, hoe zou u dat willen doen?" Zo spreek je toch veel meer de creativiteit, zelfstandigheid en inspiratie aan? Hoeveel meer respect? Hoeveel meer geluk? Door zoiets simpels als het mogelijk maken van parttime ondernemen vanuit bijstand en WW, zodat mensen die zoveel in huis hebben, zo graag hun eigen Ding willen doen (met alle gevolgen van dien) dat gewoon mogen. In mijn ogen zou dat Gerechtigheid zijn!

Erna Smeekens

Lees ook het artikel 'Arme Kant van Fryslân timmert aan de weg'

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player