+ leeg -
Winnie the Pooh

Het Re-inspiratie Traject

Artikel uit de Arme Krant van Nederland - oktober 2011

In Tientjes ontmoeten we veel mensen die op allerlei manieren met re-integratie- en/of parti-cipatietrajecten hebben te maken. En niet altijd in de positieve zin. Daarbij komt dat er echt ontzettend veel geld omgaat in deze tak van sport. Afgelopen jaar zijn wij eens gaan kijken of we een 'Tientjes-ding' konden bedenken; een traject dat écht gaat over de mensen die het lopen, dat betaalbaar is en doet wat het moet doen: mensen in beweging brengen.

Ik ben er van overtuig dat iedereen talenten heeft, dat iedereen iets kan waar hij blij van wordt. Ik ben gek op speurtochten. Mijn hele leven is een grote 'Vindtocht'. En tenslotte heb ik nog een overtuiging: het Leven helpt ons. Iets dat Groter is dan ik ben, dan wij zijn. Het geeft ons signalen. Je zet de radio aan en hoort net precies dat bericht wat je nodig had. Je loopt op straat, ontmoet toevallig diegene die je een stap op weg helpt. In mijn leven heb ik daar on-telbaar veel voorbeelden van. Die drie factoren hebben we gecombineerd tot het Re-inspiratie Traject®.

Naar de top van de pagina

Avontuur

In de RiT® nemen we mensen mee op een Avontuur in drie delen:
De Queeste: een Vindtocht van veertig dagen waarin je op zoek gaat naar waar het voor jou nou echt over gaat. In een groep van maximaal twaalf mensen, ga je veertig dagen op Vind-tocht. Wij strooien dingen op je pad: we werken met filmpjes, berichten, opdrachten, uitda-gingen, inspirerende ontmoetingen en nog veel meer. Een aantal dagen van die veertig zijn groepsdagen, gemiddeld acht. Een aantal dagen zijn dagen waarin je dingen doet in twee- of drietallen en een aantal dagen ben je thuis bezig met je Vindtocht. Op de veertigste dag sluiten we feestelijk af met onder meer een presentatie van wat jij gevonden hebt.
Daarna komt de achtdaagse intensief. In acht dagen maken we je plan SMART en vooral FUZZY: we gaan helemaal concreet maken wat je wanneer, met wie en hoe gaat doen, zodat je na die acht dagen een handleiding voor en van jezelf hebt gemaakt hoe jij 'jouw ding' in de wereld gaat zetten.
Tenslotte volgt dan een half jaar begeleiding op de concrete uitvoering.

Naar de top van de pagina

Verbluffende effecten

In het voorjaar hebben we een pilot gedraaid met zeven mensen, en deze heeft verbluffende effecten gehad. Mensen komen gewoon écht in beweging als het gaat over wat er leeft in hun ziel. Het is onvermijdelijk! Mensen willen zin geven aan hun leven en voor mij, voor ons, is dat geen wereldwonder, maar de normaalste zaak van de wereld.
Een deelnemer heeft voor zichzelf de knoop doorgehakt en is voor zichzelf begonnen. Ze heeft een bedrijfsplan geschreven dat inmiddels is goedgekeurd en is via de BBZ nu haar eigen bedrijf vorm aan het geven.
Een andere deelnemer heeft na jarenlang intensieve innerlijke strijd vrede gesloten met twee vechtende onderdelen in zichzelf en is nu bezig vorm te geven hoe die twee in 'werk' passen.
Een derde heeft de moed bijeengeraapt om haar ervaring en kunnen daadwerkelijk om te gaan zetten in trainerschap en traint nu mee.
In Breda start eind oktober de eerste groep van 1twaalf mensen. De Sociale Dienst van Bre-da heeft geld vrijgemaakt voor twaalf mensen met bijstand en GGZ-indicatie en mogen op Avontuur.

Naar de top van de pagina

Ervaringsdeskundige trainers

De RiT® wordt gegeven door twee ervaringsdeskundige trainers. Mensen uit de doelgroep, zodat we elkaar verstaan. En dat werkt heel bevrijdend. Daarnaast zijn er per groep twee assistenten; ook ervaringsdeskundigen en trainers in opleiding. Hiermee beogen we dat mensen uit onze doelgroep, die trainerservaring, een onderwijsachtergrond en vooral motivatie en enthousiasme hebben om dit fantastisch werk te doen, de kans krijgen zelf groepen te gaan draaien, zodat ze daarmee zelf hun geld kunnen gaan verdienen en uit de uitkering kunnen of blijven. Dit maakt het voor gemeentes een interessant project: per RiT® kunnen er twee mensen uit de bijstand of WW.
We hebben inmiddels een team van acht mensen die verspreid zijn over heel Nederland. We willen de RiT® in heel Nederland uitzetten, zodat zoveel mogelijk mensen dit Avontuur kunnen meemaken en zoveel mogelijk mensen echt gaan voelen wat er gebeurt als je 'jouw ding' gaat doen. Daarnaast willen we mensen de kans bieden RIT® trainer te worden zodat zij in hun omgeving dit werk kunnen doen en hun eigen geld kunnen gaan of blijven verdienen.

Naar de top van de pagina

Meedoen?

Het traject stellen we ter beschikking. In Tientjes gaat het over delen, over elkaar meenemen. We willen gewoon zoveel mogelijk mensen kansen en mogelijkheden bieden zonder kleine lettertjes of ingewikkelde dingen. Als mensen RiT® trainer zijn, kunnen ze het traject gaan uitvoeren.
Heb je interesse in de RiT®, neem dan contact op met ons: tientjestientjes@gmail.com o.v.v. RiT®. Dan kunnen we je vragen beantwoorden, je een brochure toesturen of een presentatie komen geven. We wensen iedereen een Te Gek Avontuur!

Erna Smeekens

Naar de top van de pagina

Naar startpagina Arme Krant van Nederland

Naar overzichtspagina publicaties

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player